Fødevarernes rolle i kosten

Dette afsnit giver highlights om forbrug, kød- og mejeriprodukters bidrag til danskernes ernæring samt, for mejeriprodukternes vedkommende, ernæringsmæssige særpræg ved produktgrupperne.