Køds rolle i kosten

I mange år har danskerne fået at vide, at ”de” spiser for meget kød – sågar, at vi er verdensmestre i at spise kød. Det er en myte, for de fleste danskere kan spise deres kød med god samvittighed, som en del af en varieret kost, der følger De officielle kostråd. Flere kvinder i den fertile alder kunne endda have godt af at spise lidt mere kød for at forbedre deres jernstatus. Det viser en ny rapport fra DTU, der hedder ”Køds rolle i kosten”.

De vigtige budskaber
Rapporten her fortæller os, at kød er populært, da de fleste danskere spiser kød dagligt. Gruppen der spiser mest kød er også kendetegnet ved at have udfordringer med at leve sundt generelt, hvorimod gruppen der spiser mindst kød er kendetegnet ved at have en generel sundere livsstil.

Mange danskere spiser en fornuftig mængde kød, både af det røde og det hvide. Indgår dette som en del af en varieret og balanceret kost, der følger De officielle kostråd med frugt, grønt, fuldkorn og magre mejeriprodukter, og hvor der fortrinsvis vælges magre kødudskæringer, behøver det ikke gå ud over sundheden. Kød bidrager med vitaminer og mineraler og ikke mindst let tilgængeligt protein af høj biologisk værdi. Vælges de magre udskæringer bliver bidraget fra mættet fedt også mindre. Salt kan reduceres ved at vælge forarbejdet kød med mindre saltindhold.

Kødforbrug og livsstil
Helt specifikt har Landbrug & Fødevarer fået DTU til at gå ned i tallene i Danskernes Kostvaner 2011-2013 for at se mere nuanceret på danskernes indtag af kød. Den ny rapport ”Køds rolle i kosten” viser danskernes indtag af kød fordelt på fersk rødt kød, forarbejdet kød og fersk fjerkræ. Yderligere har DTU set på den gruppe, der henholdsvis spiser lidt og meget kød for at karakterisere grupperne med hensyn til livsstilsfaktorer og øvrig kostsammensætning.

Rapporten ”Køds rolle i kosten” viser at:

 • Den gruppe der spiser mest kød i Danmark indtager 186-306 gram kød/10 MJ.
 • Den gruppe der spiser mest rødt og forarbejdet kød har tendens til at:
  • være yngre mænd med erhvervsfaglig eller ingen uddannelse
  • være overvægtige/fede med stor livvidde
  • være rygere
  • spise mindre fuldkorn, frugt og grønt samt fisk
  • have lav fysisk aktivitet
 • Den gruppe der spiser mindst kød i Danmark indtager 54-100 gram kød/10 MJ.
 • Den gruppe der spiser mindst rødt og forarbejdet kød har tendens til at:
  • være ældre kvinder med videregående uddannelse
  • ikke rygere
  • bor uden børn
  • være normalvægtige
 • Med hensyn til højt indtag af fjerkræ (med undtagelse af det forarbejdede) knyttes ingen af de usunde kost- og livsstilsfaktorer hertil.

Et fornuftigt indtag af rødt kød
For at aflive myten om danskernes høje kødforbrug har vi også opdateret markedsanalysen på ”Danskernes forbrug af kød”, der skitserer de forskellige måder at udregne forbruget af kød på. Her er DTU´s metode den vi betragter, som den der kommer nærmest på danskernes faktiske indtag af kød. Gennemsnitligt spiser mænd, hvad der svarer til 665 gram råt, rødt kød ugentligt, mens kvinder spiser tilsvarende 427 gram. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at ”rødt kød” og ”fjerkræ” er opgivet i rå vægt. For det ferske kød regner vi med et stegesvind på 30 %.

Det betyder, at danskerne i gennemsnit holder sig under den anbefalede mængde på 500 gram tilberedt rødt kød.

Forarbejdet kød er populært

Det forarbejdede kød er populært hos danskerne. Mænd spiser ugentligt, hvad der svarer til 392 gram, mens kvinder spiser 203 gram. Tallene for det forarbejdede kød er en blanding af både færdigtilberedt kød, som pålæg, og kød der skal tilberedes, som fx medisterpølse. For det forarbejdede kød regnes med et stegesvind på 15 %. Gruppen af forarbejdet kød er en blanding af rødt kød og fjerkræ.

Links til mere viden:

Landbrug & Fødevares markedsanalyse: Danskernes forbrug af kød, 2016 (pdf)

Oversigt over danskernes kødforbrug for 2003 - 2008

Faktaark: Forbrug af svinekød, oksekød og fjerkræ (pdf)

Link til rapporten og DTU's nyhed om 'Køds rolle i kosten'