Ældres måltider

National Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) publicerede i starten af 2017 en undersøgelse om ældres mening om mad og måltider i eget hjem. Undersøgelsen viser, at ældre overordnet er tilfredse, med den mad de spiser, både når de selv laver den, og når de får den bragt udefra. Undersøgelsen viser, at der er under 10%, der er utilfredse eller meget utilfredse. Der er dog stadig behov for yderligere undersøgelser af sammenhængen mellem ernæring og sund aldring.

Undersøgelsen er gennemført blandt ca. 1000 respondenter i seks forskellige kommuner landet over, og viser en tydelig sammenhæng mellem selvhjulpenhed og tilfredshed. Tilfredsheden bliver ringere jo mindre selvhjulpne, de ældre er. Generelt viser undersøgelsen stor tilfredshed med mad, de ældre selv laver, eller som tilberedes i hjemmet, f.eks. af en ægtefælle. Tilfredsheden er stadig høj, men alligevel en del lavere, når det gælder den mad, de får bragt fra kommunal madservice.

Se hele undersøgelsen her.

Læs også: Maden kan være løftestang for et bedre liv til de ældre