Foto: Colourbox

Eksterne links

DTU Fødevareinstituttet 

Forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.
DTU Fødevaredata giver information om b.la. næringsstoffer i de fødevarer, vi spiser

Fødevarestyrelsen

På Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du informationer om kontrol og mærkning af fødevarer samt om ernæring og sundhed

Alt om Kost 

Alt om Kost er en del af Fødevarestyrelsen, og giver troværdig information bl.a. om officielle anbefalinger, ernæring, motion, fødevareallergi og Nøglehullet

Foreningen af Kliniske Diætister

Fagforening for ernæringsprofessionelle i Danmark.

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring er et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Selvskab for Klinisk Ernæring. Formålet er at forene stærke kræfter, sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre forsat prioriteres på linje med andre indsatsområder

Kost & Ernæringsforbundet 

Fagforening og interesseorganisation for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige 

Sundhedsstyrelsen

SST's hovedopgaver er sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling, hvor fokus er på en lang række områder inden for forebyggende indsatser, strålebeskyttelse, uddannelse af sundhedspersonale, sundhedsberedskab samt planlægning af sundhedsvæsnet. SST har også opgaver indenfor ældre- og demensområdet

Stop Spild af Mad

Danmarks største frivillige organisation mod madspild. Organisationen har bidraget med, at Danmark de seneste 5 år har reduceret sit madspild med 25%

Smag for Livet 

Forsknings- og formidlingscenter med fokus på madens smag som central drivkraft for livsglæde, sundhedsfremme, læring, dannelse og madhåndværk med det formål at skabe muligheder for et bedre og rigere liv for den danske befolkning