Knoglerne smuldrer - hvad kan vi gøre?

"500.000 danskere har osteoporose – 350.000 ved det ikke". Sådan indledte Lars Hyldstrup, overlæge, dr. Med. Hvidovre Hospital, sit oplæg 'Knoglerne smuldrer – hvad kan vi gøre?' til dette års Ernæringsfokus konference. Her kan du læse mere om Lars Hyldstrups hovedpointer fra dagen.

Konsekvenser af osteoporose
Når vi taler om osteoporose er det desværre uundgåeligt at komme omkring konsekvenserne ved sygdommen. Dette var således det første Lars Hyldstrup satte fokus på. Den største og mest overskyggende konsekvens af osteoporose er tab af livskvalitet. Dette skyldes hovedsagelig smerter og nedsat mobilitet. Derudover vil man have udfordringer med at løfte børnebørn, passe haven/huset og generelt have svært ved at klare personlig hygiejne. Ud over tab af livskvalitet, giver osteoporose selvsagt en forøgede risiko for knoglebrud og overdødelighed. Med risiko for en væsentlig ringere livskvalitet og tabte leveår for den ældre del af befolkningen, er der således god grund til at sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at forebygge osteoporose.

Mineralindholdet i knoglerne gennem hele livet
Lars Hyldstrup gjorde det hurtigt klart: ”Mineralindholdet i knoglerne gennem hele livet afhænger af det opsparede i barn- og ungdomsårene.” Puberteten er det unikke vindue hvor vækst og styrken af knoglerne fastlægges. Her kan indbygges store mængder mineral i knoglerne, hvis kost og motion er optimal. Ellers er den mulighed mistet for altid!

Med det sagt er fysisk aktivitet og den rette kost fra vugge, daginstitution og skole, i puberteten, i de erhvervsaktive år og til alderdommen alpha og omega for forebyggelsen af knogleskørhed. Det kan vist ikke komme som nogen overraskelse. Og hertil fastslog Lars Hyldstrup: ”Kalk og D-vitamin er ikke særlig effektivt, hvis man ikke er fysisk aktiv - og vice versa!”.

Kalk og D-vitamin
Der hersker ikke meget tvivl om at mælk og mejeriprodukter er den største leverandør af kalk til vores knogler. Andre fødevarer, og kosttilskud, indeholder dog også kalk.

Den største leverandør af D-vitamin er solen, idet vitaminet dannes når solens stråler rammer vores hud. Men også fisk og kosttilskud giver mulighed for tilførsel af D-vitamin.

En af de større trusler mod knoglesundhed er vores inaktive og stillesiddende livsstil, og så at mange bliver siddende indendørs, og derfor ikke rammes af solens stråler.

På vej mod en handlingsplan for knoglesundhed
På trods af en fremtrædende udvikling af knogleskørhed er der på nuværende tidspunkt ingen handlingsplan for knoglesundheden.

Osteoporoseforeningen har i mere end 25 år arbejdet for at forebygge brud som følge af knogleskørhed. Senest har deres fokus været på at få lavet en national handlingsplan for knoglesundhed. Med en national handlingsplan vil opsporing, forebyggelse og behandling kunne blive sat i system. Flere vil få knogleskørhed opdaget i tide – og mange tusind vil få en bedre livskvalitet.

Lars Hyldstrup, overlæge, dr. Med., Hvidovre Hospital. bakker op om at få lavet en handlingsplan og udtaler: ”Skal vi bekæmpe osteoporose i Danmark, skal vi have en effektiv og dynamisk patientforening, som når bredt ud til patienterne. Og som arbejder for politisk opmærksomhed på sygdommen. Osteoporoseforeningen gør en kæmpe indsats, men har behov for yderligere støtte.”

Denne yderligere støtte forsøgs opnået igennem en landsdækkende underskriftsindsamling. Formålet med underskriftsindsamlingen er et samarbejde med politikerne, som i sidste ende skal vedtage en national handlingsplan. Og naturligvis er antallet af underskrifter afgørende for politikernes reaktion.

Lars Hyldstrups sidste slide sætter fokus på hvad der konkret ønskes:

  1. Vi vil gerne i kontakt med de 350.000, som ikke ved de har osteoporose.
  2. Vi vil gerne sikre lige mulighed for undersøgelse for osteoporose i alle dele af landet.
  3. Vi vil gerne bidrage med relevant information om knoglesund livsstil til forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, praktiserende læger, m.m.

Kæmp for knoglerne – din underskrift gør en forskel
Vil du gøre en indsats for at hjælpe mennesker med knogleskørhed -så skriv under på ønsket om en national handlingsplan for sygdommen. En national handlingsplan vil betyde:

  • Retningslinjer for øget opsporing og diagnosticering til fordel for hurtigere og mere effektiv behandling.
  • Ensartede behandlingstilbud i alle landets regioner og kommuner.
  • Flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Du kan læse mere om sagen hos Osteoporose Foreningen.

HUSK at du også kan downloade eller bestille brochuren Sunde knogler hele livet, der giver gode råd om forebyggelse og om at leve med knogleskørhed.

Hent præsentationen:

Knoglerne smuldrer - hvad kan vi gøre?
v/Lars Hyldstrup