Misforståelser i debatten om overvægt

Er overvægt en selvskabt plage eller er der tale om en behandlingskrævende sygdom?

Med udgangspunkt i debatten om overvægt, årsagerne til den og mulighederne for at forebygge og helbrede svær overvægt talte overlæge Jens Christian Holm om vigtigheden af at forstå og kommunikere rigtigt om overvægt.

Fronterne i debatten på sociale medier, i pressen og hvor folk mødes er trukket op. På den ene side er synspunktet, at man selv er skyld i, at man er fed, man vælger selv at spise for meget, for fedt og for sødt, lige som man selv vælger ikke at gide dyrke motion eller bare være et minimum af fysisk aktiv. Man må kunne forlange så meget selvdisciplin, at man kan styre sin vægt. Det er dyrt for samfundet – vi skal alle betale for offentlige tilskud til medicin og behandling til disse mennesker, der jo ikke er syge blot udsat for de samme risikofaktorer, som vi alle er udsat for.

På den anden side står overlæge Jens Christian Holm, der i mange år har arbejdet med overvægtige børn og deres familier ud fra det synspunkt, at overvægt er en sygdom, der kræver behandling. Han fremfører, at fedme er relateret til en lang række komplikationer herunder cardiovaskulære, respiratoriske, psykosociale, gastrointestinale diverse former for cancer mv. Hos børn er de somatiske symptomer ofte forbundet med lav livskvalitet, lavt selvværd og dårlig social funktion. WHO satte tilbage i 1948 overvægt på deres International Classification of Diseases, men det blev ikke anerkendt udenfor USA og UK. I de senere år er der blevet større anerkendelse i flere lande af, at børns overvægt er en behandlingskrævende sygdom.

Jens Christian Holm fortalte om Holbæk metoden, der tager udgangspunkt i barnets kropsbygning, alder, vækst og udvikling. Det er en avanceret form for BMI og målt med denne internationale standard, viser de foreløbige resultater, at 80 % af børnene opnår varige vægttab, hvilket ifølge Jens Christian Holm er et gigantisk gennembrud.

Metoden bygger på tre elementer:

  1. Man skal forstå, at overvægt er en omsiggribende sygdom.
  2. Man skal have indsigt i, at svær overvægt er hormonelt reguleret.
  3. Man skal have en pædagogisk tilgang, så barnet og familien forstår, hvad der er på spil i kroppen, og hvad de selv kan arbejde med i behandlingen.

Om et årstid vil den endelige opgørelse foreligge, der også vil vise effekt på følgesygdomme og livskvalitet.

Hent præsentationen:

Misforståelser i debatten om overvægt
v/Jens Christian Holm