Sunde Børn 2018

Sunde Børn konference 2018

Hvordan ser kostvanerne generelt ud hos de danske børn? Lever de op til De officielle Kostråd? Må man lade børn lege med maden? Og hvad kan man egentlig gøre for at få kræsne børn til at ændre kostadfærd? Det er et par af de spørgsmål, vi kom omkring til Landbrug & Fødevarers inspirationskonference Sunde Børn, som blev afholdt 7. og 8. februar i henholdsvis København og Aarhus. Her kan du hente præsentationerne fra konferencen samt læse en opsummering af emnerne.

Ernæringschef hos Landbrug og Fødevarer, Line Munk Damsgaard, lagde ud med at byde velkommen til forsamlingen, der blandt andet bestod af ernæringsprofessionelle, sundhedsplejersker samt kostansvarlige fra forskellige institutioner. Fælles for alle tilstedeværende er en interesse i at fremme børns sundhed.

Men hvor ligger egentlig ansvaret for at få børnene til at spise sundt og varieret? Vi skal i hvert fald have forældrene på banen, lyder det fra Line Munk Damsgaard. En analyse, som Landbrug & Fødevarer har lavet i 2017, viser nemlig, at børn fra 4.-6. klasse gerne vil lave mere mad og bage sammen med deres forældre. Samme undersøgelse viser en tendens til, at børnene ikke selv synes, de er kræsne – men i højere grad tror, at deres forældre synes det. Lad os introducere børnene til madlavning, og lad os overfor børnene bruge positivt ladede ord som madglæde og madmod frem for kræsenhed, lød opfordringen fra Line Munk Damsgaard.

Hos Landbrug & Fødevarer ønsker vi at bidrage til, at børn lærer om mad – og om hvor mad kommer fra. Derfor kan henholdsvis skoleklasser og familier booke besøg på gårde rundt om i landet på vores sider skole.lf.dk og aabentlandbrug.dk

På Madskoler kan de lære om råvarerne og om at lave mad selv fra bunden, og på Madkundskabsforum kan madkundskabslærere finde tips, tricks, inspiration og viden.

Kostens betydning for børn og unges sundhed og overvægt

Efter en kort introduktion til dagens program og emne blev mikrofonen givet videre til seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet, som kom med konkrete tal på udviklingen af børn og unges kostvaner over en længere årrække. 

Vi skal udfordre børnene og give dem madmod

Rikke Friis Malver, der kalder sig selv for "madmor", er kostansvarlig i institutionen Æblehuset i Herlev. Her inkluderer hun børnene i hele madlavningsprocessen og lærer dem om, hvor råvarerne kommer fra. Det giver madmod.

Men hvornår er det sundt (nok)? Kost, identitet og forældreansvar fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv

Bør forældre fokusere mere på, at børnenes kost efterlever kostrådene? Spørgsmålet blev stillet som indledning til Bodil Just Christensens oplæg, og der var så godt som enighed i salene i både København og Aarhus. Ja, det gør de! Læs en opsummering af Bodils oplæg her.

Madmodige børn – et forskningsbaseret inspirationskatalog til forældre

Konferencens fjerde oplægsholder, Annemarie Olsen fra Københavns Universitet, har været med til at skrive bogen Madmodige Børn - et inspirationskatalog til forældre, der gerne vil støtte deres børn i at udvikle madglæde, spise varieret og prøve ny mad. Bogen er skrevet på baggrund af en stor metaanalyse fra 2017, hvor Annemarie sammen med tre andre forskere gennemgår den samlede forskning på området. I analysen har de fundet frem til i alt 11 strategier, der bruges til at få børn til at ændre spiseadfærd.

Sunde knogler: Det åbne vindue i teenagealderen

Sidste mand på scenen var dr.med. og overlæge Lars Hyldstrup fra Hvidovre Hospital, der kunne fortælle om knoglesundhed og osteoporose. For selvom osteoporose oftest rammer i de ældre år, så er det i høj grad noget, der har relevans for børn og unge. Sunde knogler afhænger nemlig af det, du har sparet op i teenageårene – i det såkaldte ”åbne vindue”.

Hent præsentationerne:

Sisse Fagt, DTU Fødevareinstituttet:
Kostens betydning for børn og unges sundhed og overvægt

Rikke Friis Malver, kostfaglig eneansvarlig i Æblehuset i Herlev:
Vi skal udfordre børnene og give dem madmod

Bodil Just Christensen, Associate professor i antropologi ved Københavns Universitet:
Men hvornår er det sundt (nok)? Kost, identitet og forældreansvar fra et samfundsvidenskabeligt perspektiv

Annemarie Olsen, lektor i sensorik og forbrugervidenskab ved Københavns Universitet: 
Madmodige børn – et forskningsbaseret inspirationskatalog til forældre

Lars Hyldstrup, dr.med. og overlæge på Hvidovre Hospital:
Sunde knogler: Det åbne vindue i teenagealderen