Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.ernaeringsfokus.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Spiselige blomster – er de egentlig spiselige?

Det er blevet mere og mere populært at pynte maden med farverige blomster. Men hvad indeholder de egentlig? Er der sundhedsskadelige stoffer nogle af dem, og i givet fald hvilke og hvor meget? Det har DTU Food undersøgt.

Spiselige blomster bliver mere og mere brugt både på restauranter, hos mindre fødevareproducenter og hjemme hos forbrugerne. Fødevarestyrelsen har derfor bedt DTU om at kigge på de 23 blomster, der er blevet fundet på de spisesteder, som styrelsens tilsynsførende har besøgt.

Der er blevet lavet en litteraturgennemgang for at finde den tilgængelige viden om indholdet af eventuelle giftstoffer i de 23 planter, beskrevne forgiftningstilfælde i mennesker og dyr efter indtag af blomsterne samt dokumentation for, at de historisk er blevet brugt som fødevare i Europa.

I alt 13 af de 23 blomster indeholder ifølge litteraturen stoffer, der kan have sundhedsskadelig virkning. De fleste af de giftstoffer, som findes i blomsterne, gør ikke folk akut syge, men kan give sundhedsskadelige effekter på lang sigt. Nogle af stofferne er eksempelvis kræftfremkaldende eller kan forårsage hjertekarsygdomme, mens andre kan skade nervesystemet eller fertiliteten.

Men eftersom litteraturen kun indeholder sparsomme data om de giftige indholdsstoffer i de 13 planter, kan forskerne ikke fastsætte en grænse for, hvornår indtaget af blomster fra planterne bliver for stort.

Gennemgangen har ikke afdækket viden om, at de 10 andre blomstrende planter indeholder sundhedsskadelige stoffer, men der er også foretaget yderst begrænsede kemiske undersøgelser af dem. Forskerne kan derfor heller ikke for disse blomster fastsætte en sikker grænse for indtag.

Brug af blomster i maden er af nyere dato, viser litteraturgennemgangen. Forskerne har nemlig ikke – for de fleste blomsters vedkommende – fundet belæg for, at de traditionelt har været brugt i madlavningen, hverken i Danmark eller i andre europæiske lande.

Læs mere om DTU’s undersøgelse

Seneste nyt