Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.ernaeringsfokus.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Hvad er EAT-Lancet Commission for Food, Planet and Health?

The EAT-Lancet Commission for Food, Planet and Health består af 20 forskere fra hele verden, der arbejder for en fælles forståelse af, hvad der karakteriserer en sund OG bæredygtig kost. Kommissionen vil forsøge at forklare de komplekse mekanismer i vores fødevaresystemer og undersøge forbindelserne mellem kost, menneskers sundhed og planetens tilstand. Formålet er at skabe basis for nye evidensbaserede, integrerede politikker.

The EAT-Lancet Commission for Food, Planet and Health blev nedsat i juni 2016 på The EAT Conference, der blev afholdt i Stockholm. Bag EAT står pengestærke privatpersoner. Stifterne og dem der står bag kommissionens finansiering er The EAT Foundation, The Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet, The Lancet og The Wellcome Trust. Kommissionen består af 20 forskere fra hele verden indenfor ernæring, sundhed, landbrug, fødevarepolitik og bæredygtighed. På årsmødet i The Committee for Human Nutrition and Health under International Meat Sekretariat blev der givet denne orientering om EAT-Lancets arbejde og den forventede rapport.

Deres intention er, som nogle af de første, at vurdere, om en global omstilling af fødevareproduktionen til en bæredygtig produktion vil kunne levere sunde fødevarer til den voksende verdensbefolkning, og hvilken indflydelse det vil have på opnåelsen af FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals) og Paris-aftalen (klimaaftale om at reducere drivhusgasudledningen). Der forventes at blive udgivet en rapport herom i starten af 2019.

Kommissionens udgangspunkt er, at usund kost er den absolut største årsag til sygdom over hele verden, og at underernæring tilsvarende er et globalt problem. Endvidere er deres udgangspunkt, at produktionen af fødevarer overbelaster planetens klima, og at fødevareproduktionen står for en tredjedel af al drivhusgasudledning, og at den er den største årsag til tab af biodiversitet og udtømning af drikkevandsressourcer.

De mener, at hvis man skal leve op til SDG-erne og Paris-aftalens mål om at reducere CO2 udledningen, vil det kræve øjeblikkelige og fundamentale ændringer i den måde, vi spiser og producerer vores fødevarer på. Der er en række ubesvarede spørgsmål og mangel på videnskabelig konsensus, som forsinker, at der bliver handlet på området, siges det.

Rapporten vil besvare disse spørgsmål ved at definere, hvad en sund kost er for alle mennesker, hvordan fødevareproduktionen skal ændres for at blive bæredygtig og ved at udvikle evidensbaserede guidelines for, hvordan mennesker kan få sund kost fra bæredygtige fødevaresystemer. Rapporten vil bygge bro mellem sundhed, bæredygtighed, videnskab og handling og herigennem anvise transformationen af fødevareproduktionssystemerne.

Kommissionen består af fem arbejdsgrupper, der hver især arbejder på at besvare nedenstående spørgsmål:

  1. Hvad er en sund kost?
  2. Hvad er en bæredygtig fødevareproduktion?
  3. Hvilke trends former kostens indhold i dag?
  4. Kan sunde kostformer opnås ud fra bæredygtig fødevareproduktion? Hvordan?
  5. Hvilke løsninger og politikker kan foreslås?

LINK: Food Planet Health

 

 

   

Seneste nyt