Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.ernaeringsfokus.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Ny regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed

Regeringen sætter nu ind med en række initiativer for mad, måltider og sundhed, der kan fremme sundheden og livskvaliteten hos danskerne. Bag regeringsstrategien står Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet.

Regeringen iværksætter med sin strategi for mad, måltider og sundhed initiativer, der skal skabe forandring mod bedre madvaner og dermed understøtte bedre sundhed gennem hele livet.

Med det tværministerielle afsæt for strategien er der skabt et grundlag for, at der for første gang i Danmark iværksættes handling på tværs af fødevare-, sundheds-, ældre-, undervisnings-, børne- og socialområdet. Ambitionen er at skabe de bedst mulige forudsætninger og rammer, så mulighederne for at leve et godt og sundt liv forbedres for alle. Det skal være let at vælge den sunde mad, og det skal understøttes, at alle har de rette kompetencer til at træffe sunde, gode madvalg gennem hele livet.

Baggrunden for regeringens strategi er Den Nationale Sundhedsprofil 2017, der viste, at over halvdelen af de voksne danskere nu er overvægtige. Særligt svær overvægt, som ses hos 17 pct. af de voksne, er et alvorligt problem – både for den enkelte og for samfundet. Det er desuden en udfordring, at der er væsentlige sociale forskelle i danskernes madvaner og en stærk sammenhæng mellem uddannelseslængde og madvaner.

Der er afsat 40 mio. kroner til initiativerne, som blandt andet indeholder bedre information fra myndighederne om kost og mad til de mange danskere, der dagligt bliver bombarderet med forskellige oplysninger om, hvad der er rigtig at spise.

Hovedoverskrifterne i strategien er:
Sunde børn og unge for fremtiden
Sunde lokalområder kan gøre en forskel
Sund og aktiv længst muligt
Det sunde valg skal være det lette valg
Proaktive myndigheder skal sikre bedre viden til danskerne
Danmark som foregangsland
Sammen kan vi nå langt

Og herunder fx følgende initiativer:
• Mærkningsordning for sunde dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser
• Maddannelse i dagtilbud og skoler
• Lokal måltidsindsats på Lolland-Falster
• Vidensbank for kommunale cases vedr. mad, måltider og ernæring på ældreområdet
• Innovationspartnerskab
• Styrket kommunikation og proaktiv indsats mod ”fake news”
• Etablering af Forum for Mad, Måltider og Sundhed

Hent og læs hele regeringens strategi her

Seneste nyt