Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.ernaeringsfokus.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Skal man spise oksekød eller ej?

Det er et spørgsmål der ofte går igen i den aktuelle klimadebat, men det er ikke så enkelt at svare på. Forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet har netop udgivet en rapport om emnet. Læs deres pointer her.

Rapporten ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsperspektiver i forskellige kostmønstre” er netop blevet offentliggjort. Rapporten indeholder en analyse af okse- og kalvekøds samlede miljøpåvirkning med hovedfokus på klimaaftrykket set i sammenhæng med kødets ernæringsmæssige værdi og med klimapåvirkningen fra den samlede kost. Rapporten tager udgangspunkt i danskernes faktiske kostindtag, da den bygger på data fra de nationale kostundersøgelser 2003-2008, DANSDA fra DTU Fødevareinstituttet. Den nyeste kostundersøgelse, der er foretaget i 2011-13, viser, at danskernes kødindtag er steget. Dog tyder de seneste forbrugerundersøgelser og salgstal fra detailhandelen på, at kødindtaget er faldende.

Rapporten indeholder også forslag til, hvor i oksekødets såkaldte ’livscyklus’, man kan sætte ind for at handle mere klimavenligt. Det gælder alle led fra primærproducenten/landmanden over slagteriet og detailhandelen frem til forbrugeren.

Det ville være nemt, hvis man ved hjælp af et enkelt tal kunne bedømme en fødevarers klimaaftryk og dens ernæringsmæssige værdi under ét. Det har imidlertid ikke været muligt at nå frem til i dette forskningsprojekt. Resultaterne peger i stedet på, at det giver bedst mening at sammenligne fødevarer indenfor samme fødevaregruppe. Fx kan du sammenligne forskellige typer kød eller forskellige typer grøntsager.

 

Hvad kan man gøre, hvis man vil handle klimavenligt?

De fleste af os kan spise og leve mere klimavenligt, end vi gør i dag. Rapporten belyser de områder, hvor en adfærdsændring har størst effekt.

Grundlæggende slår rapporten fast, at oksekød ikke bare er oksekød. Kød fra malkekøer har kun ca. 1/3 af det klimaaftryk, som kød fra fx en limousine ko har.  Danskerne er allerede gode til at spise denne kødtype, idet ca. 69 % af det oksekød, danskerne spiser, er hakket oksekød overvejende fra danske malkekøer. Desuden er vi gode til at udnytte alle dele fra koen, så vi sikrer et minimalt spild af de ressourcer, som bruges på produktion af mælk og kød. Faktisk udnyttes tæt på 100 % af malkekoen, idet den giver os mælk, kød, kalve, læder, biogas, medicin, petfood mv.

Oksekød i kosten bidrager i gennemsnit med 11 % af mad og drikkevarers samlede klimabidrag. Madspild står for 14 %, mens klimabidraget fra nydelsesmidler (søde sager og drikke, kaffe, te, alkohol, vand på flaske) ligger på 28 %.

Vælger man at erstatte oksekød med andre fødevarer, er der et potentiale for at spare 5-10 % af klimabidraget. Vælger man at blive vegetar, kan man spare 20-35 %.

Der er således ikke én løsning, men flere at vælge mellem og valget behøver ikke at være ’enten eller’, man opnår naturligvis størst effekt, når man kombinerer sine valg.

Hvor kan der ellers spares på klimabelastningen?

Primærproduktionen står for langt den største del af klimaaftrykket. Her er Danmark i front i forhold til avl af sunde, fodereffektive og højt-ydende køer. Der forskes til stadighed i foderets sammensætning og muligheder for at opsamle metan fra køernes udånding.

I slagterileddet arbejdes der på en endnu højere udnyttelse af slagtekroppen, så endnu mere kan udnyttes til menneskeføde. Det skønnes at have et reduktionspotentiale på 17-23 % af den samlede udledning fra det danske forbrug af oksekød.

I detailleddet arbejdes der med madspild fx ved at sælge varer med kort holdbarhed til lavere priser.

Andre parametre end kosten har betydning

Set i forhold til hver enkelt danskers årlige klimaaftryk på 17 ton CO2 æqv. (Concito, Klimavenlig kost), som kommer fra offentligt forbrug, transport, tøj, ting og sager, elektronik, boliginventar, energi mv., står mad og drikke for 3 ton svarende til knap 20 %. Heraf udgør oksekød 14 % dvs. 1/40 af vores samlede klimaaftryk.

Der er altså en lang række knapper, man som forbruger kan skrue på, når man vil leve mere klimavenligt.

Du finder et link til rapporten her


Seneste nyt