Hvad vil det sige at spise varieret og balanceret?

Fokus på passende portionsstørrelser er både klimavenligt og vigtigt for vores sundhed. En varieret og balanceret kost er et skridt på vejen til en sundere livsstil. Men hvordan omsættes ”en varieret og balanceret kost” til konkrete anvisninger for den enkelte person og for en familie? Det viser vi nu i et nyt ark ’Vidste du at...’.

Store portioner mad har et større indhold af makronæringsstoffer end små portioner og dermed et større energiindhold. Store portioner mad kan derfor føre til overvægt og videre til svær overvægt, hvis det fortsætter. Med andre ord; de større portioner gør, at man spiser mere – ofte mere end man har brug for. Overvægt bliver for flere og flere en udfordring for deres velbefindende, og et overforbrug af mad er desuden en unødvendig klimabelastning.

Derfor har vi valgt at udbygge serien af Vidste du at… med et ark til familier, der har fokus på portionsstørrelser. Her kan du se en række forslag til portioner, som henholdsvis kvinder, mænd og børn 3-5 år samt 10-13 år kan spise for at få tilstrækkelig med energi og næringsstoffer, når de har et moderat aktivitetsniveau.

Om materialet ”Vidste du at… portionsstørrelser”
”Vidste du at… portionsstørrelser” er nyt vejledningsmateriale, der kan anvendes af ernærings- og sundhedsprofessionelle til vejledning af familier, der har behov for redskaber til at leve sundere. Det trykte materiale kan bestilles gratis i det antal eksemplarer, der er behov for, eller downloades til print.

På arket præsenteres et dagskostforslag til en familie på fire personer bestående af et barn på 3-5 år, et barn på 10-13 år, en kvinde og en mand. Arket kan bruges som et udgangspunkt for en snak om portionsstørrelser og måltidernes sammensætning og indhold. Arket giver en visuel præsentation af forskellige måltider med et givet energiindhold, og selve dagskostforslaget er i tråd med De officielle Kostråd.

Billederne med portionsstørrelser kan være med til at visualisere mængderne af maden. Ved hjælp af billederne og de tilhørende opskrifter på arket kan mange brugere genskabe måltiderne i eget hjem. På arket findes desuden information om sund livsstil, madspild, måltidets betydning, portionsstørrelser og om fordelene ved at børnene deltager i madlavningen.

Som et supplement til arket findes et opskriftunivers på hjemmesiden voresmad.dk, hvor børnefamilier kan finde inspiration til madlavningen derhjemme.

Alt baggrundsmateriale med beregninger af næringsstofindhold til ”Vidste du at… portionsstørrelser” er tilgængeligt online. Det gør det muligt at bruge udvalgte dele af dagskostforslaget og sammensætte et nyt dagskostforslag på baggrund af det eksisterende.

Passende portionsstørrelser giver en sund kropsvægt
En forudsætning for at opretholde en sund vægt er, at kroppen er i energibalance. Det vil sige, at energiindtaget svarer til energiforbruget. Energiforbruget er forskelligt fra person til person og afhænger af køn, alder, kropsstørrelse og hvor aktiv man er.

Energiindholdet i dagskostforslaget på ”Vidste du at… portionsstørrelser” passer til målgruppernes gennemsnitlige energibehov. Billederne af portionsstørrelser på arket illustrerer således på en simpel og overskuelig måde begrebet energibalance, som mange ellers kan have svært ved at forholde sig til.

Hvem er målgruppen?
Vidste du at... portionsstørrelser tager udgangspunkt i fire standardiserede referencegrupper med moderat aktivitetsniveau.

  • 3-5 år med en referencevægt på 15 kg, PAL 1,6, Gennemsnitligt energibehov: 5.550 kJ
  • 10-13 år med en referencevægt på 40 kg, PAL 1,6, Gennemsnitligt energibehov: 8.900 kJ
  • kvinder med en referencevægt på 65 kg, PAL 1,6, Gennemsnitligt energibehov: 8.700 kJ
  • mænd med en referencevægt på 80 kg, PAL 1,6, Gennemsnitligt energibehov: 11.300 kJ

Madspild i danske husholdninger
Almindelige forbrugere - herunder børnefamilier - kan bidrage til at skåne miljøet og passe på jordens knappe ressourcer ved at reducere husstandens madspild. Derfor er madspild udvalgt som et tema, der er omtalt på arket ”Vidste du at… portionsstørrelser”.

Madspild er den mad, som kunne være blevet spist af mennesker, men som ender i skraldespanden. Forbrugere oplever oftest at smide rester fra middagsmåltidet ud, men også mejeriprodukter, rå grøntsager og brød bliver ofte smidt i skraldespanden (1).

Et estimat fra Miljøstyrelsen i 2017 viser, at madspild i de danske husholdninger udgør 247.000 ton om året (1), og der er derfor et stort potentiale i forhold til at reducere madspildet her. Danske forbrugere har generelt modvilje mod madspild, men oplever ofte, at de alligevel må smide mad ud (1). Det sker blandt andet, fordi der i en travl hverdag ikke altid er tid og overskud til måltidsplanlægning, overvejelser omkring brug af rester og/eller manglende viden om datomærkning m.m.
Spiser flere i højere grad efter kostrådene, bliver vi som nation mere klimavenlige. Især overrådet ”Spis varieret og ikke for meget” guider os til at få dækket vores næringsstofbehov fra forskellige kilder og ikke spise mere end kroppen har brug for. Et overforbrug af mad belaster kroppen og miljøet unødigt.

1) Madspild hos de danske forbrugere, August 2018, Landbrug & Fødevarer

 

Klik hen til bestillingssiden