Vidensgrundlag om kød og sundhed

Kød er fortsat en meget omdiskuteret fødevare. Ofte deles vandene, når det diskuteres hvorvidt, kød er en enkeltstående årsag til sygdom eller ej. Denne artikel følger op på de seneste videnskabelige rapporter på området.

Stor rapport finder en risiko ved at spise kød
I 2018 kom World Cancer Research Fund med en ny rapport, der konkluderede, at der er en risiko ved at spise kød. Formålet med rapporten var, at samle den nyeste internationale forskning om, hvordan vores livsstil – herunder kosten – påvirker risikoen for kræft (1). Rapporten er en opfølgning på en stor rapport om samme emne fra 2007, der udpegede indtaget af rødt og forarbejdet kød som en risikofaktor for udvikling af tarmkræft (2).

De overordnede konklusioner om kød er i den nye rapport uændrede i forhold til 2007-rapporten: Indtag af fersk rødt kød (kød fra kalv, okse, lam og gris) samt forarbejdet kød (inklusiv fjerkræ) øger risikoen for tarmkræft. Rapporten anbefaler således stadig, at man spiser højst 350-500 gram tilberedt kød om ugen fra kalv, okse, lam eller gris, og at man undgår eller spiser meget lidt forarbejdet kød.

Til trods for de uændrede anbefalinger har forfatterne bag denne nye rapport nedjusteret risikoen ved at spise rødt kød. I rapporten beskrives rødt kød nu som en ”sandsynlig” årsag til tarmkræft og ikke som en ”overbevisende” årsag, som der stod i 2007-rapporten.

Rapportens konklusioner deler fortsat vandene blandt forskere. Nogle mener, at de befolknings- og dyrestudier, der ligger til grund for rapporten, viser en tilstrækkelig tydelig sammenhæng mellem indtag af rødt og forarbejdet kød og forekomst af kræft. Andre mener ikke, at evidensen er stærk nok til at sige, at rødt og forarbejdet kød er årsag til udvikling af kræft.

Kritiker påpeger usikkerheder ved studierne
Den amerikanske epidemiolog Dominik Alexander kritiserer rapportens konklusion om, at rødt kød er en selvstændig årsag til sygdom. Han fremhæver, at der er en række usikkerheder ved de studier, der ligger til grund for konklusionerne i de metaanalyser, der finder at kød er årsag til tyk- og endetarmskræft. Han påpeger, at det kan være svært at tage højde for mulige konfunderinger (at to eller flere faktorer er sammenblandet) såsom rygning, kostmønster, overvægt, uddannelsesniveau og fysisk aktivitet. På grund af disse konfundereringer bør en kalkuleret relativ risiko være op mod 5, og ikke omkring 1,5 som de fleste studier viser, for at årsagssammenhængen vurderes sandsynlig. Dominik Alexander påpeger desuden, at dosis-respons ikke er tydelig. De medtagede studier kan kun vise en potentiel sammenhæng, men ikke identificere årsagen. Desuden varierer metoderne for kostregistrering og analysen i de medtagende studier meget (3). Et sidste, men væsentligt argument i kritikken af studier er, at størstedelen af studierne er amerikanske og hermed afspejler de en livsstil, madkultur, kødproduktion og tilberedning, som adskiller sig væsentligt fra den danske.

Generelt kan det være svært at finde frem til, hvad der præcis er årsag til en given effekt inden for ernæringsforskning. Det kan være et specifikt næringsstof, en bestemt fødevare, eller en bestemt livsstil. Undersøgelser om befolkningens måltidsmønstre (Danskernes Kostvaner foretaget af DTU Fødevareinstituttet) viser, at de personer, der har et højt kødindtag, typisk er unge mænd med ingen eller en erhvervsfaglig uddannelse, der ryger og er overvægtige (4). Desuden er kødspiserne med et højt kødindtag generelt dårligere til at følge kostrådene, da de spiser mindre frugt og grønt, fisk og fuldkorn end dem, der spiser mindre kød. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om det er andre livsstilsfaktorer og det samlede kostmønster fremfor kødet i sig selv, der er årsag til sammenhængen mellem indtag af rødt og forarbejdet kød og udvikling af sygdom.

Reference:

  1. World Cancer Research Fund/American Institute of Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018. Available at www.wcrf.org/dietandcancer
  2. World Cancer Research Fund/American Institute of Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007.
  3. Alexander DD, Weed DL, Miller PE, Mohamed MA (2015). Red meat and colorectal cancer: a quantitative update on the state of the epidemiologic science. J Am Coll Nutr, 34(6);521-543.
  4. DTU Fødevareinstituttet. Køds rolle i kosten. 1. udgave 2016.