19 anerkendte forskere kritiserer WHO anbefaling

19 internationalt anerkendt forskere går nu ud i offentligheden og kritiserer en anbefaling fra WHO. Anbefalingen fra WHO lyder på at mættede fedt og transfedt bør udgøre max. 10 % af det samlede energiindtag. Denne anbefaling er dog for unuanceret, mener en række forskere. Læs deres vigtigste pointer her.

Verdenssundhedsorganisationen WHO sendte i maj 2018 et oplæg i høring omkring nye anbefalinger i forhold til indtaget af mættet fedt og transfedt. Anbefalingerne gik på at indtaget af disse fedtstoffer skal nedsættes til at udgøre 10% eller mindre af det samlede energiindtag. Baggrunden er et ønske om at reducere forekomsten af hjertekarsygdomme og dødelighed.

I artiklen, som er publiceret i British Medical Journal i juli 2019, tager 19 internationalt anerkendte forskere (se listen over forskere her) fat i WHO’s oplæg, og stiller spørgsmålstegn ved om det er den rigtige tilgang at udskamme specifikke næringsstoffer. Forskerne anfører at en række af de fødevarer, som på baggrund af deres indhold af mættet fedt burde reduceres i kosten, indeholder mange vigtige næringsstoffer, og at de fødevarer forbrugerne evt. vil øge indtaget af i stedet, indeholder meget raffineret stivelse og sukker. Dette vil ikke give den ønskede effekt på dødeligheden.

Samtidig sætter forskerne spørgsmålstegn ved det evidensgrundlag, som WHO bygger deres anbefaling på. De fremhæver 3 vigtige pointer:

 1. Man kan ikke skære alle mættede fedtsyrer over én kam, da der er stor forskel på deres biologiske effekt i kroppen.
 2. Samtidig er der stadig stor usikkerhed om de biomarkører man kigger på (f.eks. ændringer i blodlipider) overhovedet kan relateres direkte til forekomsten af hjertekarsygdom, og hvordan sammenhængen er til de fødevarer personerne indtager. Forskerne foreslår at den fødevarematrix hvor de mættede fedtsyrer findes, er mere vigtig for risikoen for hjertekarsygdom, end den faktiske mængde af mættet fedt i fødevaren. Begrebet ’fødevarematrix’ dækker over både den fysiske struktur af en fødevare, og tilstedeværelsen af andre næringsstoffer i fødevaren. Dette har betydning for f.eks. optagelsen og biotilgængeligheden af næringsstofferne i fødevaren, herunder de mættede fedtsyrer.
 3. Til slut anfører de, at en parameter som LDL kolesterol ikke er entydigt knyttet til en øget forekomst af hjertekarsygdom, idet størrelsen af LDL-partiklerne er vigtig. Små og mellemstore LDL-partikler er associeret med en øget forekomst af hjertekarsygdom, mens store LDL-partikler ikke er.

At anbefale en reduktion i indtaget af mættet fedt, uden at skele til hvilke fedtsyrer der er tale om og hvilke fødevarer de mættede fedtsyrer findes i, kan betyde et reduceret indtag af nogle af de næringstætte fødevarer, som er med til at sikre vigtige næringsstoffer og forebygge en række livsstilsbetingede sygdomme som f.eks. type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Globalt set kan det medføre fejlernæring og mangelsygdomme, hos især sårbare målgrupper.

Forskerne ender med at konkludere, at det er vigtigt at fokusere på fødevarer frem for specifikke næringsstoffer, og at det forkerte fokus kan ende med at gøre mere skade end gavn. En anbefaling mod at indtage fødevarer indeholdende mættet fedt, kan flytte fokus hos både myndigheder, fødevareindustrien og forbrugerne, til produkter med et højt indhold af raffineret stivelse og sukker.

Reference:

Her ser du listen over den 19 internationalt anerkendte forskere fra artiklen.

 1. Arne Astrup, head of department, Department of Nutrition, Exercise, and Sport, University of Copenhagen, Nørre Alle 51, DK-2200 Copenhagen N, Denmark
 2. Hanne CS Bertram, professor, Department of Food Science, Aarhus University, Denmark
 3. Jean-Philippe Bonjour, honorary professor of medicine, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine, Switzerland
 4. Lisette CP de Groot, professor, Division of Human Nutrition, Department of Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen University, Netherlands
 5. Marcia C de Oliveira Otto, assistant professor, University of Texas Health Science Center at Houston, TX, USA
 6. Emma L Feeney, assistant professor, Institute of Food and Health, University College Dublin, Republic of Ireland
 7. Manohar L Garg, director, Nutraceutricals Research Programme, University of Newcastle, Callaghan, NSW 2308, Australia
 8. Ian Givens, professor and director, Institute for Food, Nutrition, and Health, University of Reading, UK
 9. Frans J Kok, emeritus professor of nutrition and health,  Division of Human Nutrition, Department of Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen University, Netherlands
 10. Ronald M Krauss, senior scientist, Children’s Hospital Oakland Research Institute and UCSF Benioff Children’s Hospital, Oakland, CA, USA
 11. Dolores Jordan endowed chair, Children’s Hospital Oakland Research Institute and UCSF Benioff Children’s Hospital, Oakland, CA, USA
 12. Benoît Lamarche, chair of nutrition, Institute of Nutrition and Functional Foods, Université Laval, Québec, Canada
 13. Jean-Michel Lecerf, head of department, Nutrition et Activité Physique, Institut Pasteur de Lille, France
 14. Philippe Legrand, professor, Agrocampus-INRA, Rennes, France
 15. Michelle McKinley, reader, Institute for Global Food Security, Queen’s University Belfast, UK
 16. Renata Micha, associate professor, Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University, Boston, MA, USA
 17. Marie-Caroline Michalski, research director, INRA, INSERM, Univ Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CarMeN laboratory, CRNH Rhône-Alpes, Oullins, France
 18. Dariush Mozaffarian, dean, Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University, Boston, MA, USA
 19. Sabita S Soedamah-Muthu, associate professor, Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CORPS), Department of Medical and Clinical Psychology, Tilburg University, Netherlands