Kan rødt og forarbejdet kød indgå i en sund kost?

Indgår rødt og forarbejdet kød i en sund kost? Det spurgte DTU Fødevareinstituttet deltagerne ved årets Ernæringsfokuskonference om. Her får du resultatet af den lille undersøgelse.

Efter ønske fra DTU Fødevareinstituttet blev deltagerne på Ernæringsfokuskonferencen 2019 'Fødevarematricer – Når fødevarer er mere end næringsstoffer' 2 gange bedt om at svare på et spørgeskema om kød og sundhed. Den ene gang var før og den anden gang efter oplæggene af Heddie Mejborn fra DTU Fødevareinstituttet og Sanne Pagh Møller fra Statens institut for Folkesundhed.

DTU Fødevareinstituttet ønskede med spørgeskemaundersøgelsen at undersøge om faglige oplæg til en konference kan ændre fagpersoners holdning. Samlet set viser undersøgelsen at deltagerne er overvejende positive i forhold til om kød indgår i en sund kost. Efter oplæggene viser den lille undersøgelse, at respondenterne er en smule mere positive end før oplæggene.

Du kan læse hele undersøgelsen her (link udgået)