Foto: Simon Caspersen

Fokus på kilderne til D-vitamin

Er der forskel på, om D-vitamin indgår naturligt i en fødevarematrice, er tilsat fødevarer, indtages som tilskud eller kommer fra solen? Det spørgsmål skulle Lars Hyldstrup, overlæge, dr. med./Hvidovre Hospital, give svaret på til årets Ernæringsfokuskonference. Læs mere her.

’Måske’ lød det fra Lars Hyldstrup, da han skulle svare på spørgsmålet, om der er forskel på, om D-vitamin indgår naturligt i kosten, er tilsat fødevarer, indtages som kosttilskud eller kommer fra solen. For som det ofte er tilfældet indenfor ernæringsforskning, er svaret sjældent simpelt. Lars har forsket en årrække i D-vitamin og i sit oplæg, gjorde han os klogere på den seneste viden på området.

Hvorfor skal vi have D-vitamin i danskerne?

For at forstå vigtigheden af D-vitamin er det nærliggende at starte med at afklare, hvorfor det i grunden er, at D-vitamin har en så stor betydning for danskerne. Årsagerne er blandt mange; man reducerer risikoen for osteoporose, får et bedre immunforsvar, en bedre muskelfunktion og nedsætter dødeligheden, hvis man har tilstrækkelig med D-vitamin i kroppen. Det er det, forskningen på nuværende tidspunkt kan sige om betydning af D-vitamin. Igennem tiden har det forlydt, at D-vitamin har en positiv effekt på bl.a. cancer og diabetes, men det er der ikke videnskabelig dokumentation for - endnu.

Hvor udbredt er D-vitamin mangel?

D-vitamin status har ændret sig over tid, når man kigger på NHANES databaserne i perioden 1988-2004. Uanset om man kigger på køn, alder eller etnicitet, så er D-vitamin status blandt befolkningen faldet. Det kan bl.a. forklares ved, at vi opholder os mindre udenfor i dagslyset, vi bruger mere solcreme, og vi er mere overvægtige (vi ved, at overvægtige personer har et lavere indtag af D-vitamin).

30-90 % af undersøgte i forskellige kohorter har D-vitamin mangel i Europa og USA. Det, der påvirker D-vitamin status, er breddegraderne, årstiden (ophold udendørs), alder, etnicitet, anvendelses af kosttilskud og D-vitamin tilsætning til fødevarer.

Hvad angår anvendelsen af kosttilskud, så findes der et utal af præparater af D-vitamin. Det kan skabe forvirring hos forbrugeren, der har svært ved at navigere i den vildtvoksende jungle af kosttilskud. I stedet peger Lars Hyldstrup på, at man ville kunne løfte D-vitaminniveauet hos danskerne, hvis man tilsatte vitaminet til fødevarer. Et nyt studie[1] viser positive effekter af at tilsætte D-vitamin til fødevarer. Studiet er et 12-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret interventionsforsøg, designet til at give 20 μg D3 vitamin dagligt gennem D-vitamin tilsætning til yoghurt, ost, æg og brød. Derefter vurderes ændringen i serum 25 (OH)D på forsøgspersonerne. Resultaterne viste en stigning i D- vitamin i blodet på 26 % for de danske kvinder og 10 % for de pakistanske kvinder, der havde indtaget berigede fødevarer.

Det tyder altså på, at det kunne have en positiv effekt for D-vitamin status, hvis man beriger et udvalg af fødevarer med vitaminet.

Du finder Lars Hyldstrups præsentation fra dagen her[1] Grønborg et al. Vitamin D-fortified foods improve wintertime vitamin D status in women of Danish

and Pakistani origin living in Denmark: a randomized controlled trial, European Journal of Nutrition, published online 09 Marts 2019.