Foto: Simon Caspersen

Kostfibre og kødprodukter

Professor Hanne Christine Bertram fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet var oplægsholder i den sidste session af årets Ernæringsfokuskonference med overskriften ”kød i kontekst”. Her fortalte Hanne om muligheden for at gøre kødprodukter sundere ved tilsætning af kostfibre.

Kød og kødprodukter indgår som en fast bestanddel af mange måltider og ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt er der mange fordele ved at spise kød. Kød er en effektiv kilde til høj-kvalitetsproteiner og forsyner os med en lang række vigtige vitaminer og mineraler herunder B12 og jern. Men de seneste år er tarmsundheden blevet et varmt emne, og metaanalyser viser en sammenhæng mellem et højt indtag af processeret kød og øget risiko for udvikling af tarmkræft.

Tidligere studier har vist, at kostfibre, som findes i frugt, grønt og kornprodukter, har en beskyttende effekt mod udvikling af tarmkræft. Hanne Christine Bertram og kollegaer har på denne baggrund undersøgt, om det var muligt at tilføje kostfibre til kødprodukter og derved øge tarmsundheden og reducere risikoen for udvikling af tarmkræft. Dette blev undersøgt i et 4-ugers kontrolleret rottestudie, hvor to grupper af rotter blev fodret med udelukkende inulinberigede wienerpølser (inulin er en kostfiber) eller wienerpølser uden inulin. Fæces- og blodplasmaprøver fra rotterne viste, at rotterne, der var blevet fodret med inulinberigede kødpølser, havde en øget udskillelse af kortkædede fedtsyrer, som faciliterer et sundt miljø i tarmen. Ydermere viste det sig, at inulinberigede kødpølser øgede antallet af gavnlige bifidobakterier i tarmen og reducerede skadelige nitroso-forbindelser.

I et andet studie undersøgte Hanne Christine Bertram og kollegaer baggrundsdiætens betydning for dannelsen af metabolitten, TMAO, som forbindes med risiko for hjerte-kar-sygdom. Grisene i studiet blev fodret med enten hvidt kød eller rødt og processeret kød og fik en vestlig baggrundsdiæt (med et højt fedt- og sukkerindhold og et lavt fiberindhold) eller en fiberholdig baggrundsdiæt. Metabolomics på urin fra grisene viste, at baggrundsdiæten påvirker udskillelsen af TMAO; rødt og processeret kød sammen med en vestlig baggrundsdiæt førte til en stigning af TMAO, hvorimod rødt og processeret kød sammen med en fiberholdig baggrundsdiæt førte til et fald af TMAO.

Det lader altså til, at der er en gevinst ved at inkorporere kostfibre i kødprodukter, men spørgsmålet er, om forbrugerne vil acceptere modificerede kødprodukter, som har en anderledes tekstur og smag?  

Videre forskning går i retning af at undersøge, om kostfibre skal være tilsat kødprodukter eller blot være tilstede i måltidet i form af fx grøntsager for at have samme gavnlige effekt på tarmsundheden.

Efter oplægget stillede oplægsholderne fra den sidste session op til debat, hvor der blandt andet blev talt om, at det fremover er vigtigt at fokusere på hele måltidet og kostsammensætningen i stedet for at kigge på de enkelte fødevarer og næringsstoffer.

Du finder Hanne C. Bertrams præsentation fra dagen her

Om Hanne C. Bertram: https://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-christine-s-bertram(9ad2a927-38d2-4267-9382-a851bf3c7e06).html