Opdateret version af materialet ’Mad til børn’

Er du sundhedsplejerske, eller arbejder du med mad i forhold til børn fra 0-6 år, så kender du måske vores materiale ’Mad til børn’. Materialet, der kan bestilles gratis via hjemmesiden, er nu kommet i en opdateret version.

'Mad til børn' er et gratis materiale udviklet af Landbrug & Fødevarer for Mejeriforeningen. Materialet er særligt tiltænkt nye forældre, der ønsker kort og overskuelig vejledning i barnets ernæring. Materialet består af et hæfte i A5-format samt tilhørende køleskabsplancher.

Materialet behandler alle de centrale emner for barnets ernæring fra 0 til 6 år, ligesom der gives gode råd om familiens måltider, kræsenhed, mælk og madpakker samt forældrenes opgave som rollemodeller.

For at sikre fagligheden er der ved udvikling af materialet – såvel som revideringen af den nyeste udgave – konsulteret en sparringsgruppe bestående af tre sundhedsplejersker, en klinisk diætist med stor erfaring i kommunikation om mad til børnefamilier samt en Ph.d. i ernæring indenfor børneområdet. Indholdet er i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger for mad til børn. 

Du kan downloade og bestille 'Mad til børn' her.