Franske børn får for lidt kalk

Kostundersøgelse viser, at franske børns indtag af calcium er faldet markant fra 2010 til 2016. Næsten halvdelen af de 6-10-årige får mindre calcium end de officielle anbefalinger.

For nylig udkom et studie af franske børn kostvaner, som vakte en del opsigt i landets medier. Analysebureauet Credoc havde gennem interview med et repræsentativt udsnit af befolkningen kortlagt kostindtaget hos 3-5-årige og 6-10-årige børn i henholdsvis 2010, 2013 og 2016. Sådan skriver mejeri.dk

Konklusionen var klar: I løbet af kun seks år var børnenes indtag af calcium faldet så dramatisk, at hele 45 pct. af de 6-10-årige ikke fik dækket deres behov for det vigtige mineral. For de 3-5-årige var det ’kun’ 20 pct., der ikke fik calcium nok, men det skal hertil bemærkes, at stort set alle børn i denne gruppe fik dækket deres calciumbehov, da undersøgelsen startede i 2010; kun 4 pct. indtog dengang mindre end de anbefalede mængder.

Hovedårsagen til det faldende calciumindtag er ifølge analysen, at færre børn spiser mejeriprodukter til morgenmad. Samtidig viser det sig, at børnenes kost generelt set er blevet mindre varieret gennem de seks år, som undersøgelsen dækker over. Fx er børnenes indtag af grøntsager faldet markant, mens indtaget af pizza og tærte er steget tilsvarende.

”Vores kostvaner ændrer sig hurtigt i disse år”
”Det er bekymrende, at de franske børns kost i løbet af kun seks år er blevet mindre varieret og ernæringsmæssigt ringere. Hvordan det ser ud her i landet, ved vi desværre ikke så meget om, da vi mangler aktuelle data på området. Men uanset hvad, er der al mulig grund til at være opmærksom på om danske børn nu får de næringsstoffer, de har behov for,” lyder det i en kommentar til undersøgelsen fra Merete Myrup, Ernæringschef Mejeri i Landbrug & Fødevarer.

De mest aktuelle informationer om danske børns fødevareindtag er fra den seneste udgave af DTU Fødevareinstituttets ’Danskernes kostvaner’, som er baseret på data fra perioden 2011-13. Heri er der ikke registreret markante udsving i indtaget af vigtige næringsstoffer. DTU Fødevareinstituttet er i øjeblikket i gang med at indsamle data til en aktuel version af kostundersøgelsen.

”Man må håbe, at vi ikke kommer til at opleve en måltidstrend, der minder om den franske. Men vores kostvaner ændrer sig hurtigt i disse år. Det gælder for eksempel et vigtigt måltid som morgenmaden, der i mange familier let kommer under pres på grund travlhed,” siger Merete Myrup.

Vigtigt at opbygge knoglemasse
Ernæringschefen repræsenterer mejeribranchen og har derfor som udgangspunkt fokus på mejeriprodukternes placering i kosten. Men det er ikke den primære grund til hendes bekymring, understreger hun. ”Det er ekstremt vigtigt, at især børn får dækket deres calciumbehov. De er i gang med at vokse og opbygge den knoglestyrke, som de så at sige skal leve med resten af livet. Man kan få calcium gennem en række forskellige fødevarer, men mejeriprodukter er nu engang en af de bedste og mest effektive kilder i vores del af verden. Det er ikke mindst derfor at myndighederne anbefaler et dagligt indtag af mælkeprodukter” siger Merete Myrup.

Disclaimer: Det skal for ordens skyld bemærkes, at analysen af calciumindtaget er udført på vegne af den franske osteproducent Bel.

Læs mere og download oversættelsen på mejeri.dk