Ny rapport om sammenhæng mellem rødt kød og kræft

Langt de fleste danskere holder af kød og fjerkræ i større eller mindre mængder i deres daglige kost. Men det er også i medierne en meget udskældt fødevaregruppe.

Især fordi store internationale organisationer som World Health Organization (WHO/IARC) og World Cancer Research Fund (WCRF) finder en sammenhæng mellem indtag af rødt kød og udvikling af kræft i tarmen. Denne diskussion toppes op med bekymringer om vores klima, som udelades her.

Men er det et faktum, at rødt og forarbejdet kød er medvirkende årsag til kræft? Der er to lejre i denne sag: forskere der mener, at studier viser en sammenhæng, og forskere der mener der modsatte, at evidensen ikke er stærk nok til at drage konklusioner om, at rødt og forarbejdet kød er årsag til udvikling af kræft.

Derfor har vi spurgt DTU-Fødevareinstituttet, hvad der er op og ned i denne sag. Vi har spurgt hvordan rødt og forarbejdet kød defineres, hvad studier siger om mekanismerne bag køds formodede kræftfremkaldende virkning, og hvordan grupper af danskere, der spiser sundt, adskiller sig fra hinanden i deres kostmønstre, når de spiser lidt, mellem eller meget kød.

Læs mere i DTU´s samlede konklusioner der viser, at der mangler viden på området, og at vi kan gøre meget selv for at nedsætte den potentielle risiko.

Få meget mere information om den videnskabelige evidens for sammenhængen mellem kød og kræft