6 om dagen - et logo til offentlig brug

Logoet 6 om dagen kan benyttes af alle, under visse retningslinjer. Partnere i det oprindelige 6 om dagen partnerskab, offentlige institutioner, patientforeninger og sundhedsorganisationer kan benytte logoet vederlagsfrit. Vil andre virksomheder, organisationer o. lign have adgang til anvendelse af logoet til brug på produkter, skal der indgås en licensaftale. 

Det er Fødevarestyrelsen som foretager den statslige kontrol med logoet, som led i den sædvanlige og løbende kontrol med bl.a. mærkning og markedsføring af fødevarer i medfør af Fødevareloven.

 

6 om dagen logoet kan anvendes i forbindelse med markedsføring af frugt og grønt i kantiner, aviser, annoncer o.lign. Når logoet bliver brugt, er det vigtigt at den kontekst hvori logoet bliver præsenteret stemmer overens med formålet med logoet, således at der opstår vildledelse eller forvirring omkring formål og målet med budskabet. Dvs. at logoet kun må præsenteres i en kontekst, hvor det indgår naturligt. Fx i informations- og undervisningsmateriale, der har til formål at oplyse om sund mad, dyrkning, indkøb, opbevaring, tilberedning og valg af frugt og grønt. Øvrig tekst, tale, billeder og illustrationer skal understøtte budskabet og være i overensstemmelse med slogan og logo.

 

Logoet kan indgå i kampagner, der er i overensstemmelse med det overordnede formål med slogan og logo.Logoet må bruges i alle typer kampagnemateriale, fx videoer, radio/tv-programmer, internet, aviser og dagblade, plakater, pjecer og andre publikationer. Endvidere kan logoet anvendes på etiketter på færdigpakkede varer og i forbindelse med opskrifter.

 

Brugen af logoet i forbindelse med varer og produkter må ikke give indtryk af, at det enkelte produkt eller et bestemt mærke anbefales frem for andre frugt og grøntprodukter, der også må bære logo. Sloganet ”6 om dagen - spis mere frugt og grønt” er en officiel kostanbefaling, og kan derfor bruges i forbindelse med et konkret produkt. Logo bør suppleres med slogan, og gerne med oplysning om, hvor meget der skal spises af det pågældende produkt for, at det kan tælle som 1. Derudover kan der suppleres med udsagn, som fremhæver frugt og grønt generelt smager dejligt, at de bidrager med flotte farver i maden, mm.

 

Krav til produkter med logo

I Danmark tæller alt frugt og grønt (undtagen kartofler) som udgangspunkt med i de 6 om dagen. Men i forbindelse med brugen af logoet på enkelte produkter, som det dermed anbefales at spise mere af, er det nødvendigt at vedtage visse begrænsninger, bl.a. knyttet til produkternes indhold af fedt, sukker og salt. Det er vigtigt, at de produkter, der opnår salgsfremme ved hjælp af logoet, bidrager til at bevare frugt og grønsagers image som fedtfattige og lavenergiholdige.

 

Produkter, der kan bære logoet

Frugt og grøntsager

  • Herunder forarbejdet frugt og grønt, som ikke er tilsat fedtstoffer, sukker og sukkerholdige ingredienser

Juice, most, saft og smoothies

  • Juice, most, saft og færdiglavede smoothies m.m., der ikke er tilsat sukker eller sukkerlignende ingredienser.

Undtagelser

  • Oliven, kokosnød og andre nødder samt svampe må ikke bære logoet på emballager og reklame mv. på grund af et naturligt højt fedtindhold eller manglende viden om gavnlige virkninger på sundheden.
  • Tørrede frugter kan ikke bære logoet. Idet tørrede frugter har en høj koncentration af frugtsukker og dermed energi, indgår disse ikke i 6 om dagen anbefalingen.
  • Kartofler kan heller ikke bære logoet, da kartofler ikke tæller med i 6 om dagen.

Forarbejdede produkter, som udgør et helt måltid eller en del af et måltid og opskrifter

  • Færdigretter, middagsretter, salater og supper, kan bære logo, hvis de lever op til de fastsatte kriterier.
  • Ift. opskrifter er der opsat en række krav, som en opskrift skal kunne leve op til, for at kunne bare logoet.

Restauranter og kantiner kan også benytte sig af logoet.

  • Restauranter og kantiner kan gøre brug af logo til generisk fremme af indtaget af frugt og grønt.
  • Logo kan anvendes på buffet, disk eller menukort og lignende i tilknytning til den enkelte ret.

Læs mere

Yderligere information omkring logoet og brug heraf, samt kriterier for forarbejde produkter og opskrifter

kan findes her. Kontakt Line Munk Damsgaard på LDA@LF.dk, hvis du ønsker nærmere information omkring 6 om dagen logoet.

 

Download 6 om dagen logoet her.

Download 6 om dagen logo manual her.