Oksekødsmærkning ud over det obligatoriske

Al oksekødsmærkning, som ikke er obligatorisk, er omfattet af den frivillige oksekødsmærkning og underkastet reglerne herfor. Dvs. den frivillige mærkning skal godkendes af myndighederne (fødevareregionen). Den frivillige mærkning kan f.eks. være oplysninger om:

  • kvægets køn eller alder (ungkvæg)
  • kvægets race
  • kvalitetsanprisninger, herunder varemærker som angiver en vis kvalitet (f.eks. "Gourmet")

Det væsentligste i forbindelse med at kunne opnå en myndighedsgodkendelse af den frivillige mærkning er, at mærkningen kan dokumenteres og kontrolleres, samt at mærkningen er underkastet en uvildig kontrol.

P.t. er følgende tre specifikationer for frivillig mærkning af oksekød godkendt:

Læs også: Åbentlandbrug - Kender du forskel på malkekøer og kødkvæg?