Dagskostforslag

Her får du et eksempel på et dagskostforslag til personer med god appetit overfor et dagskostforlag til personer med lille appetit. Arket kan bruges som udgangspunkt for en snak om, hvordan de forskellige måltider kan sammensættes, så kosten lever op til anbefalingerne til småtspisende. På arket kan du desuden finde generelle råd til, hvad personer med lille appetit kan gøre, i forhold til mad og måltider, for at øge det samlede næringsstofindtag.

Energibehovet hos den enkelte afhænger af alder, køn, fysisk aktivitetsniveau, graden af eventuel sygdom samt et eventuelt behov for at øge vægten. I Den nationale kosthåndbog fra Kost- og Ernæringsforbundet vurderes det, at dagsmenuer med et energiindhold på 7.000 kJ, 9.000 kJ og 12.000 kJ vil kunne dække energibehovet hos de fleste ældre i hjemmeplejen, på plejecentre og lignende [1].

Der er udarbejdet et dagkostforslag på 9000 kJ til målgruppen, primært med det udgangspunkt at kostanbefalinger til ældre fra DTU Fødevareinstituttet [2] tager afsæt i et energibehov på 9000 kJ. Vejledningen til den enkelte vil naturligvis være individuel, så kosten dækker energi- og proteinbehov samt matcher individuelle præferencer og konsistens.

Her på siden kan du hente baggrundsark med vores beregninger på næringsstofindholdet i retterne. Det giver dig mulighed for at bruge informationerne om næringsstoffer i hver ret efter behov i forskellige sammenhænge. Du kan også hente vidensgrundlaget for beregninger af energiindtag og energiforbrug. Arket kan bestilles i trykt version eller downloades til print.

Sådan er arket Vidste du at... Dagskostforslag til småtspisende opbygget

Kolonne 1 – Dagkostforslag til personer med normal appetit

Dagkostforslaget i kolonne 1 på forsiden af arket henvender sig til personer med normal appetit. Det består af 5 måltider fordelt på 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider. Dagkostforslaget er sammensat, så det lægger sig op ad De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.

Kolonne 2 – Dagkostforslag til personer med lille appetit

Dagkostforslaget i kolonne 2 på forsiden af arket henvender sig til småtspisende. Det består af 6 måltider fordelt på 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Måltiderne er små og energitætte og makronæringsstoffordelingen lægger sig op af anbefalingerne til målgruppen: Fedt: 50 E%, Protein: 18 E%, Kulhydrat: 30-35 E%.
I udvikling af dagkostforslaget, har der været fokus på, at retterne er simple at lave, da ældre og/eller småtspisende kan have få ressourcer generelt og specifikt i forhold til madlavning. Der har desuden været fokus på at en væsentlig del af det samlede energiindtag kommer fra kalorieholdige drikkevarer.

Bagsiden

På bagsiden finder du en præcis angivelse af de ingredienser, der er i retterne i de afbildede dagskostforslag.
 

Hent vidensgrundlag for beregninger af energiindtag og energiforbrug

Hent baggrundsark med næringsstofberegninger

Bestil arket Vidste du at… Et dagskostforslag til småtspisende her

Hent arket Vidste du at… Et dagskostforslag til småtspisende her


[1] https://kosthåndbogen.dk/content/energi-og-proteinbehov-hos-ældre

[2] https://www.food.dtu.dk/nyheder/2017/02/protein-lige-vigtig-selvom-appetitten-skrumper-med-alderen