Hvor får vi fedtet fra?*tallene giver ikke præcis 100% pga afrunding
Kilde: DTU Fødevareinstituttet: Danskernes kostvaner 2011-2013

Gruppen 'Mælk' 
omfatter såvel drikkemælk, mælkeprodukter samt fløder og syrnede flødeprodukter. DTU Fødevareinstituttet kan ikke levere en opsplitning af data på de forskellige grupper, men da 61 % af drikkemælken er skummetmælk og minimælk (max 0,5 % fedt) og yderligere 24 % udgøres af letmælk (1,5 % fedt) er det almindelige og syrnede fløder der giver langt største del af bidraget til fedt i den gruppe, man har valgt at kalde ”mælk og mælkeprodukter”.
Kilde: Mejeristatistik 2013

I gruppen 'Fedtstoffer'
udgør smørfedt skønsmæssigt halvdelen, således at i alt omkring 34% af det fedt, danskerne får, kommer fra mejeriprodukter.
Kød bidrager med 21% af fedtet i den danske kost.
Brød (= kager) samt slik bidrager med 12%
Ost bidrager med 9%