Ost hæver ikke LDL-koncentrationen

Kilde: Hjerpsted J, Leedo E, Tholstrup T. ”Cheese intake in large amounts lowers LDL-cholesterol concentrations compared with butter intake of equal fat content.” Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.111.022426.

De mættede fedtsyrer myristinsyre og palmitinsyre hæver serum kolesterol. Mejerifedt indeholder meget af disse to fedtsyrer. Ergo hæver mejeriprodukter serum kolesterol. Det er god gammel Holberglogik, og vi er mange, der har haft en god mavefornemmelse, når vi frarådede fed ost som led i forebyggelsen af hjertekarsygdomme.

Der er imidlertid en række af forskellige studier, der nuancerer billedet; Forskellige mejeriprodukter har forskellig effekt på serumkolesterol, og osten ser ud til at være neutral.

Studiet

49 raske mænd og kvinder indgik i et randomiseret interventionsstudie med følgende crossoverdesign:

 • 2 uger indkøring på habituel kost
 • 6 uger forsøgsperiode 1
 • 2 uger wash out
 • 6 uger forsøgsperiode 2 

I den ene forsøgsperiode var 13% af energien erstattet af energi fra smør. I den anden periode kom tilsvarende mængde energi fra ost.

Forsøgspersonerne blev delt op i tre grupper efter energibehov og smør og ostemængder doseret tilsvarende.

Den mellemste energigruppe lå på 9.8 – 12.5 MJ, og her var den faktiske mængde af de to mejeriprodukter henholdsvis 143 g 45+ ost og 47 g smør pr. dag.

Ud over en minimal, men aftalt, slat skummetmælk til kaffen, var ingen andre mejeriprodukter tilladt i forsøgsperioderne. Deltagernes kost blev fulgt med kostregistreringer 2 hverdage + 1 weekenddag.

Resultater

Når forsøgspersonerne gik fra basiskost til en kost med meget høje ostemængder, skete der intet signifikant med serumkoncentrationerne af totalkolesterol og LDL kolesterol. Dette selvom kostregistreringerne viste, at osteperioden gav signifikant mere mættet fedt end indkøringsperioden.
LDL koncentrationen steg signifikant hos dem, der fik smør, og sammenligner man ost og smør, var LDL kolesterol 6.9% lavere i osteperioden.

Man kan endnu ikke forklare, hvorfor osten reagerer 'mærkeligt', men forfatterne anser det for sandsynligt, at noget af forklaringen på at LDL kolesterol var lavere i osteperioden end i smørperioden skal findes i fermenteringen af osten.

Resultaterne tyder altså på, at ikke engang store mængder af fuldfed ost påvirker de vigtige markører for hjertekarsygdom.

En tanke...

Når 143 g ost om dagen ikke rokker en tøddel ved total-kolesterol og LDL-kolesterol hos disse mennesker, så er det måske snart kun kalorier og promiller, man behøver at spekulere over, når man går om bord i ost og rødvin?

Fakta

 • 'Vidensgrundlag for rådgivning om indtag af mælk, mælkeprodukter og ost, 2010' erklærede ost som unødvendigt i den daglige kost, blot man får ½ liter magre mælkeprodukter om dagen.
 • Samtidig fjernede Fødevarestyrelsen den vejledende mængde på 25 g ost dagligt fra sine anbefalinger.
 • Danskerne spiser gennemsnitligt 31 g ost om dagen
  Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Danskernes Kostvaner 2003-2008
 • 10% af alle danskere spiser over 62 g ost om dagen
  Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Danskernes Kostvaner 2003-2008
 • 30+ og 45 + ost er rig på protein, calcium, fosfor, zink samt vitamin B12, niacin, og folsyre.
  Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Fødevaredata
  Kilde: Bekendtgørelse om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler nr 910 2009,bilag 1 
  Kilde: Vejledning om anprisningsforordningen 
 • 30+ og 45+ ost en kilde til selen, vitamin A og B2.
  Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Fødevaredata
  Kilde: Bekendtgørelse om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler nr 910 2009,bilag 1 
  Kilde: Vejledning om anprisningsforordningen 

Links til mere viden

Abstrakt fra artiklen: Hjerpsted J, Leedo E, Tholstrup T. ”Cheese intake in large amounts lowers LDL-cholesterol concentrations compared with butter intake of equal fat content.” Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.111.022426.
DTU Fødevareinstituttet - Danskerne Kostvaner 2003-2008 (pdf)
DTU Fødevaredata
Bekendtgørelse om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler nr. 910/2009, bilag 1
Ernæring- og sundhedsanprisninger