Næringsstoftabeller

Her har vi samlet data for de centrale næringsstoffer i hhv kød, fjerkræ og æg samt mælk og mejeriprodukter. Kilden er DTU Fødevareinstituttet - Fødevaredata og for mejeriprodukternes vedkommende - analysedata fra Arla Foods.