Gris med øremærke

Identifikation og sporbarhed – Grisekød

Identifikationssystemer og produktionspraksis sikrer igennem hele produktionskæden, at grisekød er sporbar tilbage til slagteriet og derfra tilbage til en afgrænselig gruppe besætninger. Alle husdyrbesætninger er registreret med et unikt besætningsnummer i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR).

Enhver flytning af grise til og fra besætningen skal registreres af besætningsejeren i CHR senest 7 dage efter flytning.  Ved flytning af grise til slagtning er det slagteriets ansvar at registrere flytning i CHR.

Alle grise, der sendes til slagtning, skal være enten forsynet med et godkendt øremærke eller tatoverede tydeligt med et af slagteriet udleveret leverandørnummer, og grise, der eksporteres, skal være forsynet med et godkendt øremærke. Slagteriet er ansvarlig for at dokumentere sammenhængen mellem leverandørnummer og besætningsnummeret i CHR. Hvis besætningen er registreret i CHR med gruppevis levering, er det muligt at foretage gruppevis levering af slagtegrise, således at slagtegrise efter aftale mellem besætningsejer og slagteri kan transporteres direkte fra grisebesætningen til et slagteri i Danmark uden godkendt øremærke eller skinketatovering.

Ved slagtningen aflæses tatoveringsnummeret (leverandørnummeret) på skinken manuelt, og linkes til hængejernsnummeret tildelt kroppen. Alle data indsamlet om kroppen på slagtelinjen (vægt, kødprocent, kødkontrollens bemærkninger, fradrag og til slut afregning) bliver gemt med reference til leverandørnummeret. Sporbarheden til den enkelte besætning er opretholdt indtil opskæring af den halve krop i 3 dele (forende, midterstykke, skinke). Fra dette tidspunkt og til emballering og pakning er det færdigpakkede stykke ferske kød via pakketidspunkt og slagteri-ID sporbar tilbage en mindre gruppe besætninger.