Kvæg med øremærke

Identifikation og sporbarhed – Oksekød

Sporbarheden for oksekød starter når hver enkelt kalv får et individuelt øremærkenummer. Et unikt nummer, der også angiver, hvilken besætning, kalven kommer fra – det kaldes et CHR-nummer. Alle dyrene registreres i en dansk kvægdatabase, der registrerer, hver gang dyret bliver flyttet ved for eksempel salg og slagtning.

På den måde ved man altid, hvor dyret befinder sig, hvor det tidligere har været og hvilke andre dyr, det har været i kontakt med. Det gør det lettere og hurtigere at kortlægge dyrets færden og fx finde ud af, om en sygdom hos et slagtedyr også kan have ramt andre dyr i besætningen.

Inden koen eller kalven bliver slagtet, skal sporbarheden kontrolleres. Kun de dyr, hvor alle oplysninger er korrekte, kan blive slagtet. Dyrene kan altid spores via det individuelle øremærke, og disse informationer danner desuden grundlaget for mærkning af de enkelte dele af slagtekroppen. Når kødet er pakket i mindre dele, følger sporbarheden særlige mærkningsregler for okse- og kalvekød. Hvis kødet hakkes og blandes med andet kød, gælder der andre regler for sporbarheden.

I Danmark følger vi de generelle mærkningsregler for okse- og kalvekød slagtet i EU, som kræver oplysning om:

  • Landet hvor kvæget er født
  • Det eller de lande kvæget er opvokset i
  • Landet hvor kvæget er slagtet og slagteriets autorisationsnummer
  • Landet hvor kødet er opskåret, samt opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer
  • Reference, der henviser til det individuelle dyr eller gruppe af dyr

Hvis kvæget er født, opvokset og slagtet i samme land er det tilstrækkeligt at angive oprindelseslandet. Det er altså disse oplysninger der vil kunne findes på oksekødet i butikkerne.