Test af kød

Reststofovervågning

Fødevarestyrelsen analyserer hvert år animalske fødevarer for en række kemiske forureninger (www.fvst.dk). Fødevarestyrelsen har i 2016 undersøgt ca. 13.500 prøver f​​​ra grise, kvæg, får, heste, fjerkræ, akvakultur, mælk, æg, vildt og honning. Disse blev undersøgt for rester af hormoner, antibiotika og anden medicin til dyr. Der var i 2016 kun én prøve med et indhold som overskrider den af EU-Kommissionen fastsatte maksimale grænseværdi. Der blev også undersøgt for forurenende stoffer, der kan finde​ vej til foder eller drikkevand, heraf ca. 12.500 prøver for lægemidler til dyr og ca. 1000 prøver for forurenende stoffer i miljøet.

 

Tabel 4.9: Resultat af Fødevarestyrelsens overvågning for

restkoncentrationer i danske slagtedyr, 2016

 

Svin

Kreaturer

Fjerkræ

Får/geder

Antal prøver

Antal positive1

Antal prøver

Antal positive1

Antal prøver

Antal positive1

Antal prøver

Antal positive1

Godkendte lægemidler

5200

12

579

0

351

0

18

0

Hormoner og forbudte stoffer

3644

0

591

0

511

0

28

0

Pesticidrester

96

0

79

0

40

0

15

0

Tungmetaller

62

0

36

0

38

0

3

0

Anm.: 1 Antallet af prøver med et indhold som overskrider den af EU-Kommissionen fastsatte maksimale grænseværdi.
2 En so hvor tilbageholdelsesfristen efter antibiotikabehandling ikke var overholdt
Kilde: Fødevarestyrelsen