Den hurtige om kød og kræft

Mad og ernæring ofte genstand for samtale i socialt lag, da det er et emne, som de fleste har en mening om. Det kan være meget rart, at have en "elevatortale" i baghånden, når snakken går. Et forslag til en sådan får du her.

WHO har placeret forarbejdet kød (saltet, røget, fermenteret kød – også fjerkræ) i kategori 1 – ud af i alt 5 - en kategori, der dækker over emner, hvor der er "tilstrækkelig evidens for, at det er kræftfremkaldende for mennesker". I dette tilfælde, er der altså tilstrækkelig evidens for, at indtag af forarbejdet kød øger risikoen for kræft i tyk- og endetarm (kolorektal kræft). Spegepølsen og hamburgerryggen kommer dermed i selskab med asbest, røgtobak, kviksølv, plutonium, alkohol og en lang række andre stoffer, som vi er sikre på giver kræft.

Men det er vigtigt at holde sig for øje: Kategorien fortæller intet om, HVOR kræftfremkaldende nogen af emnerne er. Den fortæller blot noget om, hvor stærk evidensen er. Så selvom kødprodukterne nu er i Gruppe 1 sammen med røgtobak osv., så betyder det ikke, at det er lige så farligt at spise bacon som at ryge. Rygning giver ca. 2500 % øget risiko for at få kræft i lungerne, mens forarbejdet kød ser ud til at øge risikoen med 18 %. Samtidig er der færre, der får kræft i tarmen sammenlignet med lungerne.

Ud over de forarbejdede kødprodukter har kræftforskningsagenturet IARC (enheden under WHO, der kigger på kræftrisiko) undersøgt det røde kød - fersk kød fra køer, grise og får. Her er mistanken ikke løftet til samme visheds-niveau som med pølser og bacon. Det ferske røde kød er indtil videre anbragt i gruppe 2A, og er ”formentlig kræftfremkaldende” for mennesker.

Budskaberne er:

  • Man skal ikke være bange for at spise magert, forarbejdet kød som en del af en varieret kost, der følger kostrådene.
  • Ernæring er en kompleks størrelse, hvor det er svært at isolere en enkelt fødevares virkning, da alle stofferne i tarmen har indflydelse på hinandens optagelsesevne og dermed virkning i kroppen.
  • Det har rigtig meget at sige, at man tilbereder sit kød på den rigtige måde. Det giver både en bedre spiseoplevelse, og mindsker udvikling af stegemutagener i kødet. Se anvisninger på voresmad.dk
  • Vi skal naturligvis tage ny forskning om kræft og kød alvorligt, men vi ved også at IARC, der har lavet rapporten, siden 1971 har undersøgt mere end 950 stoffers potentielle indvirkning på udvikling af kræft. Gennem tiden har kun 1 stof klaret frisag, mens alle andre undersøgte stoffer vurderes at have større eller mindre potent kræftfremkaldende virkning. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i udvikling af sygdom - både i forhold til kost, miljø og livsstil.