Kødets betydning for barnets kost

Ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt vil det være bedst, at barnet kan få dækket sit jernbehov gennem madens naturlige indhold af jern. Sundhedsstyrelsen anbefaler at spædbørn i alderen 6-12 måneder skal have en jernrig overgangskost. Læs mere om jern i kosten her.

Læge Mads Engelmann foretog i 1996 undersøgelsen: "Kødindtagets betydning for jernstatus i slutningen af barnets første leveår" på Institut for Human Ernæring ved Landbohøjskolen, LMC. 

Undersøgelsen omfattede 41 børn, der alle var 8 måneder gamle. Børnene blev inddelt i to grupper: Den ene gruppe fik en overgangskost med 10 g kød pr. dag, og den anden gruppe
fik 27 g.

Undersøgelsen varede i to måneder til børnene var 10 måneder. Maden bestod af syv forskellige mosretter, to typer kødboller samt fem forskellige slags pålæg. Alt var tilberedt i en udgave med lavt kødindhold og en udgave med højt kødindhold. Kødet bestod af svinekød, kalvekød, oksekød, fjerkræ og fisk.

Resultaterne viste, at de børn, som fik 27 g kød om dagen, fastholdt deres blodprocent, mens de børn, som fik 10 g kød om dagen, havde et signifikant fald i blodprocenten.

Resultaterne peger således i retning af, at et øget kødindhold i kosten i slutningen af første leveår kan medvirke til at forhindre jernmangel.

Med et kødindhold på 27 g kunne man tro, at barnet ville få for meget protein og jern. Men undersøgelsen viste, at den totale mængde protein og jern fra kosten hos børnene i de to grupper ikke var forskelligt, så der skulle ikke være grund til bekymring. 

   Mos med 27 g kød 
27 g magert svinekød 
8 g majsolie 
60 g kartoffel 
50 g gulerod 
52 g vand 
3 g majsstivelse 
   Mos med 10 g kød 
10 g magert svinekød 
10 g majsolie 
63 g kartoffel 
60 g gulerod 
56 g vand 
2 g majsstivelse 

 

Læs mere om mad til småbørn her