Madskoler for børn og unge

Madskoler har til formål at lære børn og unge på 8-12 år om varieret kost og sund livsstil på en sjov og aktiverende måde.

På Madskoler er ugeprogrammet fyldt med mange forskellige aktiviteter. Madlavning, fysiske aktiviteter, undervisning, forældrearrangement og en ekskursion er faste elementer på Madskoler. På dagen hvor ekskursionen er planlagt, laver børnene madpakker, som de spiser sammen i forbindelse med deres besøg på en dansk jordbrugs- og/eller fødevarevirksomhed. Det kan være et landbrug, en større kantine, en fødevarefabrik, et grønttorv eller lignende. Formålet med ekskursionen er, at børnene oplever fødevarer i kæden fra jord til bord.

Der undervises på Madskoler i ernærings- og sundhedsrelaterede emner, og som minimum lærer børnene om kostrådene, nøglehulsmærket, og hvad det vil sige at spise varieret og sundt.

Madskoler udbydes af 4H i et ikke profitskabende samarbejde med Landbrug og Fødevarer og REMA 1000.

En uges almindelig Madskole inkl. materialer, forklæde samt mad og drikke koster 550,-kroner

Instruktører

Alle Madskoler er baseret på frivillig arbejdskraft fra 4H’s medlemmer, studerende og andre som har interesse, lyst og mod på at lave mad sammen med børn. I de sidste par år har der årligt været omkring 500 frivillige instruktører engageret i de tre Madskolekoncepter – Madskoler, Etniske Madskoler og Ungdomsmadskoler.

De frivillige instruktører på en Madskoler får en fantastisk oplevelse med børn, unge, mad og motion. Herudover får instruktørerne praktisk erfaring om kompetencer inden for bl.a. pædagogik, didaktik, sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, hygiejne, madlavning samt planlægning af måltider til både mindre og større grupper.

Ambassadører

Ginny Rhodes er en af Madskolernes ambassadører. Læs hendes begrundelse for at bakke op her:

"Man kunne tro, at begrebet ”Madskole” egentlig burde være uvedkommende for en diætist. En diætist uddannes ikke til at undervise i madlavning på en skole, eller til at lave mad i et køkken. En diætist hjælper både raske og syge bl.a. med at forstå alle de mange kostråd, omsætte den viden til hvilke drikke- og madvarer der skal handles nede i supermarkedet, og hvordan der skal tages højde for de mange forskellige måder vi hver især lever på, så det bliver nemmere at finde rundt i, hvad der er godt at gøre i hverdagen, når man vil leve et sundere liv.

Og så alligevel - en forudsætning for at kunne gennemskue og bruge mange af alle de gode råd vi kommer med, er faktisk at man kan lave mad. Det tages ofte som en selvfølge, at voksne i hvert fald kan noget madlavning, men det er ikke altid tilfældet. Og selv om man kan lave mad, er det ikke det samme som at kunne finde ud af fx at bytte stegemargarine ud med olivenolie, når man steger aftensmad, selv om det er sundere. For hvem siger, at man lige har lært noget om, hvordan maden egentlig skal tilberedes og sammensættes, for at det bliver et godt og sundt måltid? For slet ikke at tale om hvis det skal være en sund madplan til hele ugen?

Når man som diætist sidder og snakker med en person om dette, så er det ofte, at man bare må konstatere, at der er noget vedkommende ikke har lært, om det så er hjemmefra, i skolen eller undervejs i livet. Er det et problem? Ja, det er det, mener jeg, uden at det skal være kritik af den enkelte. Vi skal ikke alle være kokke på højt internationalt plan, selv om vi kan være stolte over at have sådanne i blandt os, men basale madlavningskundskaber ER vigtige at have.

Fra min egen skoletid husker jeg mange underlige øvelser – at lave en smørbolle til at jævne sovs med fx og at vride en karklud rigtigt (!) – men der var en klar plan for, hvad vi skulle lære. Siden har jeg erfaret via mine børn, hvad der kan læres i hjemkundskab i dag. Og det er langt fra det samme, faktisk har jeg nu en, der er ekspert i at bage pandekager. Desværre lærte han intet andet, men pandekager er da også populære – og billige at fremstille...

Samtidig virker det ikke kun som om, at skolen ikke lærer børn at lave mad, de lærer det heller ikke hjemmefra, og mange børn kender derfor ikke meget til de madvarer, man kan bruge i sin madlavning. Brug af diverse kødudskæringer, forskel på mælkeprodukter, hvad er en krydderurt, kendskab til grøntsager og deres anvendelse – ja, det er ikke længe siden jeg måtte forklare den unge mand nede i supermarkedet, at det var en sellerirod, jeg forsøgte at købe. Uanset gode intentioner så mangler rigtig mange helt basal viden.

Det er der naturligvis mange forskellige årsager til, spørgsmålet er bare, hvad gør vi ved det?

Derfor synes jeg, at det er vigtigt at bakke op om et koncept som Madskoler. Her er der netop mulighed for, at børn og unge kan få viden om sund mad, kost og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde. Det løser ikke alt, men jeg er sikker på at oplevelserne, og det man har lært på Madskole er noget, man kan tage med sig og bruge resten af livet".


Øvrige ambassadører kommer fra Kræftens Bekæmpelse, Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet, Suhrs Madakademiet, Hjemkundskabslærerforeningen og Nordisk Ministerråd.

Mere information
Læs mere om Madskoler her 
eller kontakt projektkoordinator Line Munk Damsgaard.