Underernæring

Et af de tydeligste tegn på, at en person er i risiko for underernæring, er uplanlagt vægttab. Uplanlagt vægttab og underernæring er særligt udbredt blandt ældre indlagt på hospital men også blandt ældre, der modtager hjemmepleje, og bor på plejehjem.

Tal fra Socialstyrelsen viser f.eks., at knap halvdelen af ældre der på bor plejehjem eller modtager hjemmepleje, oplever uplanlagt vægttab. Ældre der indlægges på hospital, er ofte i dårlig ernæringstilstand allerede ved indlæggelse, og vil tabe sig yderligere under indlæggelsen. Knap 43 % af ældre undergår et vægttab under indlæggelsen på hospital, og studier viser, at vægtabet typisk fortsætter i mindst tre måneder efter udskrivelsen.

Underernæring har betydning for, hvorvidt man er i stand til at leve et godt liv, hvor man bestemmer og handler, som man ønsker. Underernæring har store konsekvenser for den enkelte lige fra øget risiko for sygdom, indlæggelser og genindlæggelser samt tidlig død. Derfor skal underernæring bekæmpes.

Underernæring defineres som mangel på energi, protein og næringsstoffer, der medfører vægttab, en forringelse af kropssammensætningen og reducerede fysiologiske funktioner. Uplanlagt vægttab er et vægttab på minimum 1 kg, der ikke er tilsigtet, og hvor borgeren taber sig uden specifikt at ville det.

Links til mere viden: 

Viden om underernæring - Kost & Ernæringsforbundet

Mad og måltider for ældre - Sundhedsstyrelsen

Undersøgelse fra 2016: Danskerne ved ikke, at underernæring er et problem