Ernæringsfokuskonferencen 2021: Bæredygtig kost – hvad skal vi spise?

D.18. november stiller Ernæringsfokuskonferencen 2021 skarpt på et begreb, der har næsten lige så mange definitioner og opfattelser, som der findes mennesker. Et begreb der er omdiskuteret og aktuelt som aldrig før, og alligevel vanskeligt at definere - nemlig bæredygtighed.

Men hvor peger pilen hen nu - og i fremtiden, og hvad betyder den bæredygtige udvikling for dig, der arbejder professionelt med mad og måltider? Tilmeld dig Ernæringsfokuskonferencen 2021 og bliv bedre rustet til en udvikling, der stikker i alle retninger.

 

Bæredygtighed – meget mere end klima

Alt skal være bæredygtigt, men hvad betyder bæredygtighed egentlig? Når man taler om, hvad der kendetegner bæredygtig mad eller kost, så er der flere ting, der spiller ind.

FAO, landbrugsorganisationen under FN, har udarbejdet en definition på bæredygtig kost, hvor der tages hensyn til flere forhold end det rent klimamæssige. Ifølge FAO skal en bæredygtig kost være:

  • Ernæringsmæssig tilstrækkelig, sikker og sund
  • Beskyttende og respektfuld over for miljøet
  • Kulturelt acceptabel
  • Økonomisk tilgængelig for alle

Bæredygtighed handler altså om mere end CO2-udledning, selvom det ofte er det punkt, der fokuseres på i medierne. Bæredygtighed er et komplekst emne, og definitionen af en bæredygtig kost er også alt andet end simpel.

Ofte giver diskussioner om bæredygtighed anledning til flere spørgsmål end svar. Derfor har vi på årets store Ernæringsfokuskonference samlet nogle af landets førende videnspersoner og praktikere med indsigt i klima-, bæredygtigheds-, og ernæringsproblematikker. De skal gøre os kloge(re) på de mange nuancer og forhold man som sundhedsprofessionel skal være opmærksom på, i det praktiske arbejde med bæredygtighed.

Erfarne kræfter styrer Ernæringsfokuskonferencen:
På dagen har vi allieret os med en skarp moderator; Ida Donkin, som er læge og PhD fra Københavns Universitet. Ida har i kraft af sin forskning, forfatterskab og som fast sundhedspolitisk kommentator for Berlingske et særligt kendskab til nuancerne i sundhedsdebatten, og det danske sundhedsvæsen, der bygger bro fra den seneste videnskab til den aktuelle sundhedsdebat i medierne og på de sociale platforme, hvor netop nuancerne sjældent får spalteplads.

Hun er en erfaren og scenevant formidler, og forstår at gøre ellers komplekse problemstillinger forståelige for et samlet publikum. Ida har også tidligere sat fokus på netop bæredygtigheds- og klimadebatten, og de konsekvenser udviklingen kan have for vores sundhed.

Ida vil med sikker hånd styre os gennem junglen af bæredygtige kompleksiteter, når vi forsøger at svare på det helt essentielle: ”hvad skal vi spise?”.

Det fulde program lanceres til oktober, men udvalgte højdepunkter kan allerede ses her:

  • Birgitte Mie Hansen, direktør hos Fødevareguiden, gør os klogere på definitionen af en bæredygtig kost indenfor forskellige fødevarekategorier.
  • Vil danskerne med på den grønne rejse, når der står bæredygtighed på menuen i kommunernes kantiner? Vi har de dugfriske tal fra Analysechef, Per Vesterbæk, Landbrug & Fødevarer.
  • Hvorfor er proteinets kvalitet i kosten vigtigt i relation til klima og ernæring? PhD, Anders Fabricius Nedergaard nuancerer et særdeles komplekst område.
  • Det danske verdensmesterskab i alkohol og nydelsesmidler går relativt ubemærket hen, på trods af den store belastning for både folkesundheden og klimaet. Anja Biltoft-Jensen og Jeppe Mathiessen fra DTU’s Fødevareinstituttet præsenterer beregningsmodeller der skal hjælpe med at klassificere fødevarer ift. sundhed, bæredygtighed og klimabelastning.
  • Danskernes opfattelser af sundhed og bæredygtighed er en vigtig brik ift. deres sundhedsadfærd. Anne Pøhl Enevoldsen, enhedschef, Fødevarestyrelsen og Nina Preus, adfærdssociolog, Landbrug & Fødevarer har taget temperaturen på danskernes sundhedsadfærd. Få de nyeste indsigter på Ernæringsfokuskonferencen 2021.

Vi glæder os til at se Jer til årets fysiske udgave af Ernæringsfokuskonferencen 2021, på Axelborg.