Rapporter

Her finder du en række relevante rapporter og artikler.
ARTIKEL FRA UGESKRIFT FOR LÆGER

Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark - download artiklen her

RAPPORT FRA SUNDHEDSSTYRELSEN

Danskernes sundhed
Den nationale sundhedsprofil 2013 
- download rapporten her

Sundere liv for alle
Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år - download rapporten her
Læs den nu tidligere sundhedsministers 7 nationale mål for danskernes sundhed. Mange muligheder for partnerskaber.

RAPPORT FRA IMS

Proceedings of The International Meat Secretariat's Symposium on Protein Requirements for optimal health throughout all life stages - download rapporten her

RAPPORT FRA LANDBRUG & FØDEVARER

Indblik i mad og måltider - En antropologisk beskrivelse af hverdagspraksisserdownload rapporten her 

RAPPORT FRA NORDISKE MINISTERRÅD

Nordic Nutrition Recommendations 2012 - Part 1 - Summary, principles and use - download rapporten her
Her kan I nærlæse den første del af NNR 2012, med sammendrag, principper og anvendelse.

RAPPORT FRA FAO

Animalske proteiner anerkendes i ny FAO-metode til vurdering af proteinkvalitet
- download rapporten her

RAPPORTER FRA EFSA (European Food Safety Agency):

Review of the potential health impact of β-casomorphins and related peptides - download rapporten her.

Scientific Opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia - download rapporten her.

RAPPORT FRA FOREBYGGELSESKOMMISSIONEN:

Vi kan leve længere og sundere, april 2009 - Download rapporten her.

 

RAPPORTER FRA MOTIONS- OG ERNÆRINGSRÅDET:
(Den 1. august 2008 blev Motions- og Ernæringsrådet nedlagt. Det vil fortsat være muligt at downloade deres publikationer.)

Fysisk aktivitet, kosttilskud og sportsprodukter - præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister.

Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge - oplæg til strategi.

Fysisk inaktivitet - konsekvens og sammenhænge.

Alkohol og livsstilssygdomme.


Bestil eller download rapporterne her.


Transfedtsyrers betydning for sundheden. Opdatering år 2003

Betydningen af mælk som calciumkilde og for udvikling af osteoporose

Sukkers sundhedsmæssige betydning

Bestil eller download rapporterne her.

RAPPORTER FRA DTU FØDEVAREINSTITUTTET:

Danskernes kostvaner - Spæd- og småbørn 2006-2007 - download rapporten her

Danske spædbørn og småbørn får for meget mættet fedt, for meget salt, og nogle børn får også for meget sukker.


Danskernes faktiske kost oplevelsen af sunde kostvaner -
læs rapporten her

Børn og unges måltidsvaner 2005-2008 - læs rapporten her

 

Fast food årsag til børns overvægt? - download rapporten her.

Æg i kosten og betydningen for sundhed og sygdom - download rapporten her.

Danskernes kostvaner 1995-2006
Status og udvikling med fokus på frugt og grønt samt sukker - Download rapporten her.

Børn og unges måltidsvaner 2000-2004 - Download rapporten her.

 

RAPPORT FRA DANMARKS FØDEVAREFORSKNING OG ERNÆRINGSRÅDET:

Kostrådene 2005 - Download rapporten her.

 

FØLGENDE RAPPORTER KAN DOWNLOADES ELLER BESTILLES PÅ FØDEVARESTYRELSENS HJEMMESIDE: www.foedevarestyrelsen.dk/publikationer


Kødindtaget i Danmark og dets betydning for ernæring og sundhed
, Lars Ovesen, Fødevarestyrelsen
Download rapporten her.

Betydningen af kostens fedtkvalitet for sygdomsrisiko - med speciel fokus på koronar hjertesygdom, Lars Ovesen, Fødevarestyrelsen
Download rapporten her.

Anbefalinger for den danske institutionskost
Download rapporten her.

Danskernes kostvaner - Måltidsvaner, holdninger, sociale forskelle og sammenhæng med anden livsstil
Download rapporten her.

Danskernes kostvaner 2000-2001
Download rapporten her.

Jern - bør forsyningen i den danske befolkning forbedres?
Download rapporten her.

Stegning af kød - hvor fedt er det?
Download rapporten her.

Stegning af kød - myter, fakta og nye metoder?
Download rapporten her.

Tab af B-vitaminer i kød - sammenligning mellem forskellige tilberedninger og produktionsmetoder i storkøkkener
Download rapporten her.

Vitamin D - Bør forsyningen i den danske befolkning bedres?
Download rapporten her.