Ny rapport fra WRI undersøger vejen til et CO2-neutralt landbrug i Danmark

Rapporten ”A Pathway to Carbon Neutral Agriculture in Denmark ”, udarbejdet af World Resources Institute (WRI), undersøger dansk landbrugs muligheder for at blive klimaneutral i 2050.

Den grønne tænketank World Resources Institute har på foranledning af Landbrug & Fødevarer analyseret dansk landbrugs klimaeffektivitet og muligheder for at blive klimaneutral i 2050. Den centrale udfordring er, at efterspørgslen på fødevarer vil stige i 2050 samtidig med, at der er et ønske om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Fem hovedbudskaber fra WRI-rapporten:

  1. De enkelte lande kan ikke mindske landbrugets udledninger af drivhusgas ved at producere færre fødevarer – det vil blot flytte udledningerne til andre lande. I stedet for skal der verden over produceres flere fødevarer på et areal af samme (eller mindre) størrelse, end det er tilfældet i dag.
  2. Lande med klimaeffektiv produktion og et højt indtag af mælk og kød bør mindske deres forbrug og samtidig effektivt øge produktionen.
  3. Lovende tiltag kan muligvis medføre en markant reduktion i landbrugets udledninger fra produktionen, men verden skal investere i forskning og alternative teknologier for at opnå løbende forbedringer.
  4. Mulighederne for at forøge fødevareproduktionen på et mindre areal er lovende, men kæver udvikling.
  5. Øget fødevareproduktion skal ske i samspil med øget reduktion af udledningerne og genrejsning af skove og tørveområder.

Opsummering

Landmænd i moderne landbrugslande kan være en vigtig del af løsningen på planetens fødevarebehov, mens de samtidig afbøder klimaforandringerne ved at gøre det, de er bedst til: øge effektiviteten i fødevareproduktionen samt fremme teknologier og innovation, som adresserer udfordringerne ved klimaforandringerne.

I det store globale fødevaresystem bør klimaeffektive lande som Danmark fortsætte med at producere animalske og plantebaserede fødevarer, der allerede nu værdsættes verden over for høj fødevaresikkerhed og kvalitet.

Læs hele rapporten her: A Pathway to Carbon Neutral Agriculture in Denmark | World Resources Institute (wri.org)