Æg - en del af en hjertevenlig kost

Patienter med hjerte-kar-sygdomme er tidligere blevet rådet til at begrænse deres indtag af æg. En ny gennemgang af studier på området konkluderer, at velbehandlede patienter med hjertesygdom og diabetes, ligesom raske, kan indtage op til 7 æg om ugen.

I det seneste halve århundrede har indtag af æg været betragtet som en risikofaktor for udvikling af hjerte-kar-sygdomme. Dette skyldes, at æg har et højt indhold af kolesterol i æggeblommen og man har tidligere anset madens indhold af kolesterol, som en udslagsgivende faktor i forhold til højt kolesterol i blodet og dermed indirekte forbundet det med en øget risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdomme.

En gruppe danske forskere* har gennemgået eksisterende studier og undersøgelser om sammenhængen mellem indtag af æg og risiko for hjerte-kar-sygdomme og diabetes. I gennemgangen viste det sig, at enkelte undersøgelser har fundet positive associationer mellem indtag af æg og udvikling af hjerte-kar-sygdomme samt øget risiko for type 2 diabetes. Her mener gruppen af danske forskere, at den øgede risiko for hjerte-kar-sygdomme formentlig er forårsaget af det kostmønster, der hos nogle følger indtaget af æg, eller af den sammensætning af risikofaktorer, der karakteriserer de personer, der spiser flest æg.

I veludførte interventionsundersøgelser har man fundet, at æg ikke øgede kolesterolniveauet i blodet i klinisk betydende omfang hverken hos raske eller hos patienter med Type 2 diabetes eller hyperlipidæmi. Generelt i befolkningsstudier er der ikke entydig evidens for sammenhængen mellem indtag af æg og hjerte-kar-sygdom. I Interventionsundersøgelser med øget indtagelse af æg ses der en ubetydelig effekt på plasmakolesterolniveauet hos raske samt hos patienter med hyperlipidæmi og diabetes.

Der har hidtil manglet videnskabelig konsensus om effekten af at indtage æg for patienter, der har høj risiko for at få hjerte-kar-sygdomme, allerede har hjerte-kar-sygdomme eller diabetes. Det har gjort, at nogle lande er tilbageholdende i forhold til at udtale sig om indtag af æg i disse grupper. I Australien og New Zealand har man valgt samme anbefaling til alle: 6-7 æg om ugen, men med den modifikation, at de nævnte højrisikogrupper skal være velbehandlede.

Ud fra gennemgangen af eksisterende studier og undersøgelser konkluderer gruppen, at hvis ikke tidligere tiders advarsler mod indtagelse af kolesterol og mættet fedt havde eksisteret, ville man i dag ikke have belæg for at sætte grænser for indtagelse af en næringsrig basisfødevare som æg.

Æg - en vigtig del af den daglige kost

  • Æg er en basisfødevare, som indeholder samtlige essentielle aminosyrer og fedtsyrer.
  • Proteinet i æg er særligt anvendeligt til proteinsyntesen i kroppen.
  • Ud over de energigivende stoffer indeholder æg stort set alle vigtige vitaminer og mineraler.

 

Kilder:

Ugeskr. Læger 2017;179:V11160792, Nina Rica Wium Geiker, Mogens Lytken Larsen, Jørn Dyerberg, Steen Stender & Arne Astrup: Æg øger ikke risikoen for hjerte-kar-sygdomme og kan indtages som del af en hjertevenlig kost.

European Journal of Clinical Nutrition (2017), 1–13, NRW Geiker, M Lytken Larsen, J Dyerberg, S Stender and A Astrup: Egg consumption, cardiovascular diseases and type 2 diabetes.

*Nina Rica Wium Geiker (Enhed for Klinisk Ernæringsforskning, Herlev og Gentofte Hospital), Mogens Lytken Larsen (Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital), Jørn Dyerberg (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet), Steen Stender (Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital) og Arne Astrup (Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet).