Mærkning

Mange forbrugere vil gerne købe dansk grisekød. Men hvordan kan man se, om kødet er dansk eller udenlandsk?

Grisekød skal ikke obligatorisk mærkes med oprindelsesland. Det skyldes, at alt kød, der produceres i EU, er underlagt samme lovgivningskrav.
Kravene til fødevaresikkerhed og hygiejne er beskrevet i EU-lovgivningen, der angiver hvilke hygiejniske standarder, kød skal leve op til. Importeret kød fra lande udenfor EU skal leve op til de samme hygiejnestandarder.

De enkelte lande kan derudover have tiltag, som går videre end EU-lovgivningen. I Danmark har vi fx en salmonella-handlingsplan, som har resulteret i, at salmonella forekommer i langt mindre grad i dansk grisekød, end i grisekød fra de fleste andre lande.

Kontrolmærke

Er der tale om detailpakket kød, som er pakket på et slagteri eller en kødvirksomhed, kan man få en idé om hvor varen er produceret, ved at tjekke kontrolmærket på pakken. Centralpakket kød skal være forsynet med et kontrolmærke, der angiver i hvilken virksomhed (autorisationsnummer) og i hvilket land, kødet er pakket, så man kan spore kødet tilbage til virksomheden.

Kød, der er pakket på en dansk virksomhed, har således et "DK" i kontrolmærket. Kød fra en tysk virksomhed har et "D", fra en polsk "PL" osv. 

Frivilligt at nationalitetsmærke

Grisekød skal ikke være mærket med oprindelsesland - det er frivilligt, om man vil gøre det. Men står det på pakken, skal det kunne kontrolleres af myndighederne, at kødet så også er fra dette land.

Slagteriselskabet Danish Crown har fremstillet en etiket med teksten "100 % dansk", som bruges af en del supermarkedskæder, ligesom selskabet bruger den på fersk kød som detailpakkes af Danish Crown. 

Spørg i butikken

Er det detailpakkede kød ikke mærket med oprindelsesland, er der kun at spørge i butikken eller direkte hos kæden, hvor det kommer fra.