Dyrevelfærd

Dyrevelfærd er et udtryk for, hvordan dyrene har det, og om de får opfyldt deres biologiske behov. Dyrevelfærd kan måles ved at iagttage og registrere dyrenes adfærd, sundhed og fysiologiske reaktioner. 

Danske mejerier går meget op i, at køerne får opfyldt deres behov og at de trives. Når køerne har det godt, er det nemlig ikke kun til gavn for dem, men også for forbrugerne og branchen. Køer der trives, giver både bedre og mere mælk end køer, som ikke har det lige så godt.

Dyrenes velfærd sikres gennem kvalitetssikringsprogrammer, som landmændene er forpligtede til at følge.

Du kan læse mere om dyrevelfærd både på mælken.dk og voresmad.dk.