Obligatorisk mærkningsordning

Oksekød og oksekødsprodukter skal, når det sælges færdigpakket til forbrugerne, være mærket med oplysning om oprindelse. Det vil sige, at der på pakken skal stå, hvor dyret er født, opvokset og slagtet. Står der "dansk oprindelse" er dyret født, opvokset og slagtet i Danmark, men ikke nødvendigvis opskåret i Danmark. Denne mærkningsordning er obligatorisk og gælder kun for oksekød. Bestemmelserne er fastsat dels i en EU forordning dels i en bekendtgørelse til fødevareloven.

Kød fra kvæg under 12 mdr. skal på etiketten yderligere være mærket med specifik varebetegnelse og slagtealder. Der er tale om 2 kategorier; "Lyst kalvekød" med "slagtealder: op til 8 mdr" eller "Kalvekød" med "Slagtealder: fra 8 til 12 mdr".

Herudover kan der mærkes frivilligt med andre oplysninger f.eks. at der tale om ungkvægkød, kødkvæg eller halal.

Ordningen er indført i EU i bestræbelserne på at øge forbrugerenes tillid til kødkvaliteten, bevare et højt niveau for folkesundheden og styrke stabiliteten af oksekød.

Via en reference på oksekødspakningen sikres, at hvert stykke kød kan spores fra køledisken tilbage til slagteriet, de gårde og det kvæg, kødet kommer fra.

Opstår der et kvalitetsproblem, kan det afgrænses og løses hurtigt og effektivt til fordel for folkesundheden. Med ordningen vil forbrugerne kunne oplyses om, i hvilket land kvæget er født, hvor det er opvokset, landet hvor kvæget er slagtet og endelig det land (eller lande), hvor oksekødet er opskåret.

Obligatorisk sporings- og mærkningsordning for oksekød i EU

Følgende oplysninger er obligatoriske mærkningsoplysninger i EU (for ikke-hakket kød):
Reference typisk et nummer som henviser til det enkelte stykke kvæg eller flere stykker kvæg.

  • Landet hvor kvæget er født.
  • Landet (eller de lande) hvor kvæget er opvokset.
  • Landet hvor kvæget er slagtet samt slagteriets autorisationsnummer.
  • Landet hvor kødet er opskåret samt opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer (der kan være flere lande og flere autorisationsnumre).
  • Alternativt kan oksekødet opmærkes med "oprindelsesland", når kvæget er født, opvokset og slagtet i samme land.

For hakket kød er der krav, der som minimum skal oplyses om:
Reference typisk et nummer som henviser til det enkelte stykke kvæg eller flere stykker kvæg.

Såfremt oprindelseslandet(ene) er forskelligt fra det land, hvor kødet er hakket, skal disse lande oplyses.

 

Links til mere viden:

Fødevarestyrelsen: Læs mere om reglerne for mærkning af okse- og kalvekød

Vejledning om mærkning af oksekød

Landbrug & Fødevarer - viden og fakta