Vægttab / vægtvedligehold

Download og bestilling af Vidste du at... Vægttab / vægtvedligehold

Sådan bruger du Vidste du at...

Materialerne her skal hjælpe sundheds- og ernæringsprofessionelle i forbindelse med vejledning af borgere, der skal tabe sig i vægt, og/eller som har behov for redskaber til at få en sundere livsstil. Billederne med portionsstørrelser på arket er noget, mange mennesker vil kunne forholde sig til uafhængig af ressource- eller uddannelsesniveau. Via de angivne opskrifter på arket vil mange brugere kunne genskabe måltiderne i eget hjem.

Hjemmesiden voresmad.dk kan bruges til at hente yderligere inspiration til madlavningen.

Baggrund for Vidste du at...

Overvægt er et stigende problem på verdensplan og i Danmark. Godt halvdelen af den voksne danske befolkning er moderat eller svært overvægtig (BMI≥25), og hver syvende er svært overvægtig (BMI ≥30) [1]. Samtidig viser resultater fra undersøgelsen Danskernes kostvaner 2011-2013 [2], at danskernes kost generelt indeholder for meget mættet fedt, er for sukkerholdig for visse grupper og for de voksnes vedkommende er for kostfiberfattig. Overvægt opstår når det samlede energiindtag er større end energiforbruget, hvilket blandt andet kan forebygges ved at spise en passende portionsstørrelse til måltiderne og begrænse indtaget af kalorietætte mellemmåltider og drikkevarer der bidrager med energi fra sukker.

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er et stort behov for redskaber og initiativer til at forebygge og behandle overvægt i samfundet. I Afdeling for Ernæring i Landbrug & Fødevarer har vi igennem en lang årrække lavet serien Vidste du at…, der med visuelle fremstillinger, giver brugeren et overblik over, hvordan sunde og balancerede måltider kan sammensættes samt en fornemmelse for passende portionstørrelser.

Et vægttab opstår når energiindtaget i en periode er mindre end energibehovet. Energibehovet er forskelligt fra person til person. Mænd har gennemsnitligt et større energibehov end kvinder og energibehovet øges, hvis man er fysisk aktiv. Arkene ”Dagskostforslag, 6000 kJ” og ”Dagskostforslag 8000 kJ” er henvendt til personer, der skal tabe sig i vægt. Det er energibehovet hos den enkelte samt ønsket om vægttabets hastighed, der afgør, hvilket af de to ark, der kan tages udgangspunkt i.

Uanset om en person har behov for at tabe sig eller opretholde sin eksisterende vægt, vil et indtag af mad og drikke, der er i overensstemmelse med De officielle Kostråds første budskab ”Spis planterigt, varieret og ikke for meget”, bidrage til, at kroppen får dækket sit behov for vigtige næringsstoffer og forebygge livsstilssygdomme.

Hvem er målgruppen

Vidste du at... Vægttab/vægtvedligehold henvender sig til forskellige målgrupper:

 • 6000 kJ: Voksne mænd og kvinder, der skal tabe sig i vægt
 • 8000 kJ: Voksne mænd og kvinder, der skal tabe sig i vægt
 • 65+: Voksne mænd og kvinder, der er over 65 år og som har normal appetit
 • Portionsstørrelser:
  • Barn 3 - 5 år med en referencevægt på 15 kg
  • Barn 10 - 13 år med en referencevægt på 40 kg
  • Kvinder med en referencevægt på 65 kg
  • Mænd med en referencevægt på 80 kg

  I beregningen af det gennemsnitlige energibehov for mand, 80 kg og kvinde, 65 kg er alle aldersgrupper fra 18 år og opefter inkluderet. Det er dog sandsynligt, at en mor og far i en familie med et barn 3-5 år og et barn på 10-13 år har en alder indenfor intervallet 25-45 år. De vil dermed have et højere energibehov end henholdsvis 8.700 kJ og 11.300 kJ, som er angivet i dagskosten på arket. Dagskostforslag på 8.700 kJ og 11.300 kJ, som er angivet i dagskosten på arket. Dagskostforslag på 8.700 kJ (kvinde) og 11.300 kJ (mand) er dog valgt, så det er samme "standard" kvinde og "standard" mand, der er anvendet på tværs af alle Vidste du at... ark

Tallerkenerne på arkene

Det er de samme to tallerkener, der er anvendt til alle måltiderne på arkene, flad eller dyb. Begge tallerkener har en diameter på 26 cm og er fotograferet med samme afstand. Det betyder, at det er muligt at sammenligne måltiderne på de enkelte Vidste du at... ark og måltiderne på tværs af alle ark.

 


[1] Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013, Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2014/~/media/1529A4BCF9C64905BAC650B6C45B72A5.ashx.

[2] Danskernes kostvaner 2011-13, DTU Fødevareinstituttet.