Kød, fjerkræ og æg i kosten

Kostundersøgelsen

DTU Fødevareinstituttet foretager løbende kostundersøgelser. Personer i alderen 4-75 år deltager. Undersøgelsesdeltagerne registrerer løbende deres indtag af mad og drikke i syv dage. Der bliver samtidig indsamlet oplysninger om deltagernes øvrige livsstil blandt andet fysiske aktivitet.

Resultatet af undersøgelsen 2011-2013 viser at:

 • 38 % af energien kommer fra fedt, 46 % fra kulhydrat og 16 % fra protein i den voksne befolknings gennemsnitskost, når energibidrag fra alkohol udelades af beregningerne.
 • For børnene er de tilsvarende energiandele 34 %, 51 % og 15 %.
 • Indholdet af mættede fedtsyrer er 16 % af energien for voksne og 15 % for børn mod de anbefalede 10 %. Halvdelen af de mættede fedtsyrer kommer fra mælkefedt.
 • Halvdelen af de 4-14-årige og omkring en tredjedel af de voksne indtager mere end de anbefalede 10 % af energien fra tilsat sukker.
 • Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten er generelt tilfredsstillende vurderet ud fra Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.
 • For vitaminerne niacin og B12 samt mineralerne calcium, fosfor og jod er indholdet rigeligt.
 • Indholdet er på et acceptabelt niveau for vitaminerne A, E, B1, B2, B6, folat og C samt mineralerne magnesium, zink, selen og kalium.
 • D- vitaminindholdet er generelt for lavt, og indholdet af jern og folat er utilstrækkeligt for mange kvinder i den fødedygtige alder.

  Undersøgelsen konkluderer, at danskernes kost indeholder for meget mættet fedt, er for sukkerholdig for visse grupper og for de voksnes vedkommende er for kostfiberfattig. Download hele Kostundersøgelsen her.

Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Danskernes kostvaner 2011-2013

De enkelte fødevaregrupper bidrager i følge undersøgelsen Danskernes kostvaner 2011-2013 med følgende:

 

Fødevaregrupper, som bidrager mest (grøn) og mindst (rød) til indholdet af energi, kostfiber og udvalgte vitaminer og mineraler i dansk gennemsnitskost. Gule felter angiver intermediære indhold. Tallene angiver procentdelen af de samlede indhold i den danske gennemsnitskost for de levnedsmiddelgrupper, som giver mest og næstmest af de enkelte vitaminer, mineraler og kostfibre.

Som det ses, bidrager kød og fjerkræ væsentligt med næringsstoffer i danskernes kost.

 • Kød giver kun 12 % af energien i danskernes kost, men bidrager med væsentlige mængder af næringsstoffer fx med 30 % og derover af B12, A-vitamin, B1, zink og og med ca. 25 % af protein, niacin og selen - samt ca. 20 % af B6 og jern samt ca. 15 % af D-vitamin.
  Gruppen kød og kødprodukter inkluderer charcuterivarer og indmad, men ikke fjerkræ.
 • Fjerkræ giver kun 2 % af energien i danskernes kost, men bidrager med væsentlige mængder af næringsstoffer f.eks. med 5 % og derover af selen, niacin, protein og B6 -vitamin.
 • Æg bidrager med 1 % af energien i danskernes kost, men indeholder alle essentielle næringsstoffer på nær C-vitamin. Æg bidrager især med selen og D-vitamin - begge med 10 %. Det er næringsstoffer, som mange danskere får for lidt af.

Nedenstående tabel viser, hvor stor en procentdel af energi og næringsstoffer danskerne i gennemsnit får fra kød, fjerkræ og æg. 

Næringsstof

Procentdel fra kød

Procentdel fra fjerkræ

Procentdel fra æg

Energi

12

2

1

Protein

27

6

3

Fedt, total

21

2

3

Fedtsyrer, mættede

20

1

2

Fedtsyrer, monoumættede

26

2

3

Fedtsyrer, polyumættede

11

3

3

Transfedtsyrer*

13

0

0

A-vitamin**

40

-***

3

D-vitamin

16

1

10

E-vitamin

3

1

5

B1-vitamin

33

2

1

B2-vitamin

17

2

5

Niacin

27

7

2

B6-vitamin

21

5

2

Folacin

8

1

1

B12-vitamin

35

2

7

C-vitamin

6

1

0

Calcium

1

-***

1

Fosfor

15

3

3

Magnesium

7

2

1

Jern

20

2

4

Zink

33

3

3

Jod

1

0

2

Selen

25

6

10

* Kommer hovedsageligt fra oksekød
** Kommer hovedsageligt fra lever og leverpostej
*** "-" bidraget er mindre end 0,5 %


For at kunne vurdere tabellen, er det også vigtigt at vide, hvor meget kød, kødprodukter, fjerkræ og æg danskerne i gennemsnit har spist ifølge kostundersøgelsen 2011-2013. 

Kød og kødprodukter pr. dag

Piger 4-9 år
Piger 10-17 år
Drenge 4-9 år
Drenge 10-17 år

Kvinder 18-75 år
Mænd 18-75 år

Voksne Gennemsnit82 g
  93 g
91 g
147 g

99 g
172 g

134 g

Hvis du vil vide mere fra undersøgelsen...

 • Så svarer det til 36 kg. kød til voksne kvinder og 63 kg. til voksne mænd om året
 • Mændene spiser knap 30 % mere kød end kvinderne
 • Stort set alle har spist kød i undersøgelsen
 • Kvinder i gruppen 55-64 år spiser mest kød - 105 g pr. dag
 • Mænd i gruppen 45-54 år spiser mest kød - 180 g pr. dag
 • Det laveste indtag var på 1 g eller derunder pr. dag hos 1 % i gruppen af 18-24- årige kvinder
 • Det højeste indtag var på 485 g eller derover pr. dag hos 1 % i gruppen af 25-34-årige mænd
 • Kun 25 % af kvinderne i den fødedygtige alder har spist den vejledende mængde på 100 g eller mere
 • Ca. 10 % af kvinderne i den fødedygtige alder har spist mindre end halvdelen af den vejledende mængde på 100 g
 • Kødmængden er positivt associeret med stigende alder og hankøn    

Fjerkræ pr. dag

Piger 4-9 år
Piger 10-17 år
Drenge 4-9 år
Drenge 10-17 år

Kvinder 18-75 år
Mænd 18-75 år

Voksne gennemsnit14 g
24 g
18 g
29 g

24 g
29 g

26 g

Hvis du vil vide mere fra undersøgelsen...

 • Så svarer det til 8,8 kg. fjerkræ til kvinder og 10,6 kg. til mænd om året
 • I gennemsnit får voksne 26 g fjerkræ pr. dag
 • Drengene i alle aldersgruppen 4-17 år spiser mere fjerkræ end pigerne
 • Kvinder i gruppen 35-54 år spiser mest fjerkræ - 25 g pr. dag
 • Mænd i gruppen 18-24 år spiser mest fjerkræ - 36 g pr. dag
 • Det højeste indtag var på 211 g eller derover pr. dag hos 1 % i gruppen af 18-24-årige mænd
 • Ca. 25 % spiser mindre end 10 g pr 1000 kJ 

Du kan læse mere om kød og dets betydning for ernæring og sundhed i rapporten 'Kødindtaget i Danmark og dets betydning for ernæring og sundhed' af Lars Ovesen.

Æg pr. dag

Piger 4-9 år
Piger 10-17 år
Drenge 4-9 år
Drenge 10-17 år

Kvinder 18-75 år
Mænd 18-75 år

Voksne gennemsnit17 g
15 g
19 g
  20 g

  23 g
  26 g

  24 g

Hvis du vil vide mere fra undersøgelsen...

 • Så svarer det til 8,4 kg. æg til kvinder og 9,5 kg. til mænd om året
 • I gennemsnit får voksne 24 g æg pr. dag
 • Medianen er 20 g for voksne, hvilket svarer til 1/3 æg om dagen
 • Ca. 10% har stort set ikke fået æg - mindre end 5 g pr. dag

Anbefalinger

I forbindelse med De Officielle Kostråd er der tilstrækkelig evidens for en anbefaling for kød og kødprodukter. Det vurderes, at et indtag på max. 350 g tilberedt kød om ugen af den magre type er passende. Rødt kød defineres som kød fra firbenede dyr, dvs. kvæg, svin, får og geder, mens hvidt kød er fra fjerkræ som kylling, høns og kalkun.

Kilde: https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=c3481ae1-e57a-4765-b42b-c3c7235ca0ef

Kilde: Råd om bæredygtig sund kost. Fagligt grundlag for et supplement til De officielle Kostråd