Madspild og kødforbrug

Madspild opstår igennem hele værdikæden fra jord til bord, dvs. både hos producenter, detailhandel og forbrugere. 
I Danmark smides der årligt mere end 700.000 tons mad ud, som går under definitionen madspild - altså mad der kunne være blevet spist. Madspild er et problem for alle samfundets aktører, der spilder værdifulde ressourcer, som kunne være brugt andetsteds 

Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på andet madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse (Miljøstyrelsen, 2014).

Madspild er altså madaffald, der kunne være blevet spist af mennesker. Det skal dog pointeres, at der mellem madaffald og madspild eksisterer en gråzone. Eksempelvis er kartoffelskræller eller stilken på en broccoli uspiselige for nogle, mens de for andre er en naturlig del af madlavningen. Kultur, vaner og sæson spiller altså ind i forhold til dette, og grænsen mellem spiseligt madspild og uspiseligt madaffald kan variere på det individuelle niveau.

Madspildet i Danmark fordeler sig således:

  • Husholdningerne står for 260.000 ton om året
  • Detailhandlen står for 163.000 ton årligt
  • Fødevareindustrien står for 133.000 ton om året
  • Primærproduktionen står for 100.000 ton
  • Institutioner og storkøkkener samt hoteller og restauranter står for de resterende 44.000 ton

 

Til kamp mod madspild

Madspild er i den grad kommet på agendaen, og flere aktører i fødevarebranchen gør et stort arbejde få at sænke madspildet i Danmark såvel som i resten af verden. Der kommer løbende nye analyser på banen, og danskerne bliver mere bevidste om deres egen rolle i bekæmpelsen af madspild.

 

Links til mere viden:

Stop Spild af Mad - Danmarks største bevægelse mod madspild

Fødevarebanken - Fra madspild til måltid

Nationalt Videnscenter om Madspild

 

Download rapporter:

Madspild i Danmark - En undersøgelse over undersøgelser og igangværende projekter, Landbrug & Fødevarer, 2015

Præsentation om kødforbrug og madspild

Faktaark: Forbrug af svinekød, oksekød og fjerkræ