Gris i dybstrøelse i stald

Veterinært beredskab

Den danske eksport af kød og levende dyr er afhængig af, at vi i Danmark er fri for en lang række alvorlige smitsomme sygdomme. For at sikre dette har erhvervet et tæt samarbejde med myndigheder om overvågning, kontrol og forebyggelse af disse sygdomme, det såkaldte veterinære beredskab, hvor en lang række opgaver varetages af erhvervet.

Det er helt afgørende for afsætning af kød og levende dyr, at erhvervet i samarbejde med myndighederne kan dokumentere, hvorledes sygdomssituationen er og bekæmpe evt. sygdomsudbrud hurtigst muligt.